Hur skyddar vi oss från coronaviruset covid 19

Hur skyddar jag mig och medarbetarna från att smittas av Coronaviruset (covid-19)?

Gustaf Oscarson

Uppdaterades: 22 april, 2020
Publicerades: 23 april, 2020
Foto av: iStockPhotos

Ditt företag behöver alla resurser tillgängliga, och ni vill också bidra till att samhället klarar Coronakrisen. Därför behöver ni veta hur ni skyddar er mot Coornaviruset (och sjukdomen covid-19), och här är Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer.

Din uppgift som ledare är att informera alla runt företaget om hur de skyddar sig och varandra mot viruset. Här är råden du kan föra vidare.

Steg 1: Håll avstånd – sikta på två meter

Alla på företaget har ansvar för att hindra spridning av covid-19, men det är ditt ansvar som ledare att informera extra mycket i dessa tider. Se till att alla håller avstånd till andra både inomhus och utomhus. Sträva efter minst två meter

Steg 2: Stanna hemma när du är sjuk

När en medarbetare känner sig sjuk – med symtom som snuva, hosta eller feber – ska de försöka låta bli att träffa andra människor. Rekommendera dem att inte gå till jobbet. Det gäller även om de bara känner dig lite sjuka. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Be medarbetarna att stanna hemma så länge de känner sig sjuka. Om de blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet ska de ringa 1177 för sjukvårds­rådgivning. De ska också vänta minst två dygn efter att de blivit friska innan de går till jobb igen.

Medarbetare som varit sjuka kan återgå till jobbet även om de har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn. Detta enligt information från Folkhälsomyndighten den 22 april 2020..

Som du säkert redan vet, har äldre människor större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att du och dina medarbetare inte besöker personer på sjukhus och äldreboenden. Från och med 30 mars råder besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Om du arbetar med vård av äldre ska du inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Steg 3: Tvätta händerna ofta

Smittämnen har lätt att fastna på händerna, och de sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, i minst 20 sekunder.

Rekommendation från Folkhälsomyndigheten: Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute,. Gör det också före måltid, när du hanterar mat och efter ett toalettbesök.

Så här tvättar du händerna enligt sjukvårdsupplysningen 1177

Använd handsprit

Om det inte finns tvål och vatten tillgängligt, kan du och medarbetarna använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Om möjligt, se till att ha handsprit tillgängligt där dina medarbetare jobbar.

Steg 4: Hosta och nys i armvecket

När du eller någon på företaget hostar och nyser sprids små droppar som innehåller smittämnen. Men om du hostar och nyser i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smittan från att spridas i din omgivning, eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna direkt efter.

Steg 5: Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smittan sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. Därför är en allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun. Tipsa alla dina medarbetare om detta.

Vilka är symtomen på Coronaviruset (Covid-19)?

De vanligaste symtomen som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.

Läs mer här: Hur smittar Coronaviruset (covid-19) och vilka är symtomen?

Vår rekommendation: Tipsa dina medarbetare om att gå in på den här sidan för att lära sig hur de kan skydda sig mot Coronaviruset (covid-19).