<![CDATA[Kan man driva företag och få ersättning från FK när man är sjuk? Foto: Getty Images]]>

”Kan Försäkringskassan tvinga mig lägga ner?”

Andreas Stjernberg

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 18 augusti, 2017

Våra experter svarar på läsarnas frågor om företagande. Nu kan du läsa det senaste svaret som handlar om ifall Försäkringskassans kan tvinga någon att lägga ner företaget när man är sjukskriven.

Vi fick en fråga från Annika som är sjukskriven på 50 procent och samtidigt driver en webbutik. Nu kräver Försäkringskassan att hon ska stänga den under utredningen av hennes arbetsförmåga.

Så här skriver hon:

”Jag är sjukskriven på 50 procent sedan lite mer än två år och har inte kunnat gå tillbaka till min tjänst inom vården. Startade då en webbutik, på Arbetsförmedlingens inrådan.

Min handläggare på Försäkringskassan anser att 50 procent sjukersättning vore lämpligt och hon har lämnat förslaget vidare. Har även varit på TMU-utredning som styrker detta. Men FK vill nu även pröva min arbetsförmåga i samarbete med Arbetsförmedlingen. Det innebär att jag inte får arbeta i min egen firma så länge utredningen pågår. Att tillfälligt stänga min webbutik skulle rasera mycket av det som jag byggt upp. Jag har tyvärr ingen som kan sköta min butik under tiden.

Kan FK tvinga mig att i princip lägga ner mitt företag? Min handläggare inser inte problemen utan tycker att jag då kan välja att avstå all eventuell ersättning från FK.”

Andreas Stjernberg är Enhetschef på Försäkringskassan och svarar på Driva Egets läsares frågor om sjuk- och föräldrapenning. Här reder han ut vad som gäller för Annika.

Försäkringskassan kan inte tvinga dig att lägga ner ditt företag. Det är du som väljer hur du vill göra. Men för att du ska kunna ta ställning behöver du information om olika alternativ samt beskrivning av konsekvenser som de kan medföra. Därför behöver du ta kontakt med din handläggare på Försäkringskassan och fortsätta diskussionen om hur ni kan gå vidare.

Försäkringskassan initierar personer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering hos Arbetsförmedlingen (AF) oavsett om de är arbetslösa, egna företagare eller har anställningen kvar. Detta har skapat problem hos AF vid anvisning till arbetsmarknadspolitiskt program, som i grunden inte skapats för att inkludera egna företagare och anställda.

AF kan inte arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering utan att anvisa till ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det gör att en del av de sjukskrivna som av FK identifierats ha behov av arbetslivsinriktad rehabilitering hos AF riskerar att inte kunna få samma stöd av dem som andra.

Du hittar fler svar från våra experter här: www.driva-eget.se/expertsvar