Kriget i Ukrania – så drabbas företaget och det här är du skyldig att göra

Josefin Wallin

Uppdaterades: 24 maj, 2022
Publicerades: 25 maj, 2022

Kriget i Ukraina fortsätter och konsekvenserna märks hos svenska företag. Vilka vittnar om såväl prisökningar som en orolig marknad. Så kan ditt företag drabbas – och det här behöver du ha koll på.

Kriget i Ukraina påverkar givetvis våra svenska företag. EU har bland annat inlett sanktioner mot Ryssland efter deras invasion. Om ditt företag bedriver handel med Ryssland blir du därmed drabbad. Även om du inte bedriver handel direkt med Ryssland – så kommer du däremot ändå märka krigets konsekvenser. Här får du en överblick över krigets konsekvenser för dig och ditt företag.

Så drabbas företag av kriget i Ukraina

 • En sak du redan noterat är ökade priser på såväl el som drivmedel. Någonting som slår mot företag men också de privata hushållen. Som ett steg i att mildra konsekvenserna av dessa prisökningar har regeringen gått ut med ett åtgärdspaket. Läs mer: Åtgärdspaket för prisökningar på drivmedel och el till följd av Ukrainakrisen – omfattas du?
 • Tullhantering tar längre tid: Eftersom Tullverket just nu granskar exporter till Ryssland och Ukraina samt importer från det sistnämnda, innebär det att tullhantering kan ta längre tid än vanligt. Handlar du med Ryssland, Belarus eller Ukraina? Då kan du få mer information om vilka restriktioner för export som gäller och kring tullhanteringen på Tullverkets webbplats.
 • Leveranstid och extra avgifter: Det blir svårare att få tag på material, leveranstider förlängs och produkter restnoteras.
 • Ökad IT-säkerhet behövs i oroliga tider.: Nationellt cybersäkerhetscenter har tagit fram en rapport som listar 10 viktiga åtgärder för att öka sin IT-säkerhet:
 1. Installera säkerhetsuppdateringar så fort det går
 2. Förvalta behörigheter och använd starka autentiseringsfunktioner
 3. Begränsa och skydda användningen av systemadministrativa behörigheter
 4. Inaktivera oanvända tjänster och protokoll (härda systemen)
 5. Gör säkerhetskopior och testa om informationen går att läsa tillbaka
 6. Tillåt endast godkänd utrustning i nätverket
 7. Säkerställ att endast godkänd mjukvara får köras (vitlistning)
 8. Segmentera nätverken och filtrera trafiken mellan segmenten
 9. Uppgradera mjuk- och hårdvara
 10. Säkerställ en förmåga att upptäcka säkerhetshändelser
 • Det blir dyrare ett driva företag. Grunden för prisökningarna rotar sig i kriget i Ukraina och den oroliga världsbilden. De ökade kostnaderna omfattades först av stigande priser på såväl el som drivmedel. Nu har ökningen kommit att innefatta än fler områden – och inflationen är högre än på många år. Därmed är det förstås många småföretagare som drabbas.

Läs mer: Det blir dyrare att driva företag – 8 av 10 påverkas

 • Sanktioner och dig som företagare? Kommerskollegium har svar på frågor som rör sanktioner mot Ryssland och om hur du som företag är skyldig att agera. Här finns också information om företag och organisationer som fått sina tillfångar frysta. Du är skyldig att kontrollera om någon av dina samarbetspartners finns med på dessa listor, att ta reda på vem slutanvändaren är av det du levererar – samt se över eventuella mellanhänder. Sanktionerna omfattar inte enbart direkt export till Ryssland. Utan också exempelvis när en vara har en rysk mottagare eller slutanvändare. Mer information och svar på vanliga frågor om export och sanktioner hittar du hos Kommerskollegium.

Har du en plan B?

Kontinuitetshantering innebär att du har en plan för att härda ut genom en ansträngd period, likt den vi nu befinner oss i. Säkerhetsläget i Sverige ser mycket annorlunda ut nu jämfört med bara för ett par år sedan, Verksamt beskriver läget på följande sätt.

”Några exempel på möjliga konsekvenser av säkerhetsläget är ökad risk för cyberattacker, risk för störningar i försörjning av varor och tjänster, samt försök till desinformation och ökad ryktesspridning. Kontinuitetshantering handlar helt enkelt om att skapa en plan B för att du ska vara bättre förberedd vid olika störningar.”

Företag blir därmed inte enbart drabbade av direkta konsekvenser av kriget i Ukraina. Som exempelvis prisökning eller att import- eller exportmöjlighet stryps. Utan också genom att du behöver agera förebyggande och förberedande. MSB har bra information om hur du som företag kan förbereda dig, öka er beredskap och bygga en hållbar plan i oroliga tider. Mer om detta finner du hos MSB.

Jag vill bidra – hur kan jag göra?

Det finns många sätt att hjälpa till när det kommer till kriget i Ukraina – även för företag. Kanske kan du anställa en ukrainsk medborgare eller donera pengar?

Här har vi listat mer läsning för dig som vill veta mer om hur du kan hjälpa till: