<![CDATA[]]>

Luckor i branschen gav upphov till affärsidén

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 2 december, 2015

För fyra år sedan halkade Fredrik Edeland av en slump in i transportbranschen och ganska snart såg han problemen. Tillsammans med sina kollegor har han nyligen lanserat Sendify, som en lösning på branschens luckor. Här berättar han om sin företagsresa.

– Den här affärsidén är förankrad i ett problem och det är grunden till varför jag tror vi kommer lyckas, säger Fredrik som tillsammans med ett antal medarbetare med bakgrund från Chalmers nyligen lanserat tjänsten Sendify.

Grundtanken är att förenkla transportprocessen med ett onlineverktyg där företag och privatpersoner kan söka, jämföra, boka och spåra transporter.

– Kunden får kontroll genom hela transportkedjan.

Såg brister i systemet
Innan studierna arbetade Fredrik extra med att köra budbil inom Göteborg. Snart hamnade han på trafikledningen där han ansvarade för att ta fram expresslösningar åt företagets kunder. Det var under den här perioden Fredrik fick inblick i transportbranschen och insåg att det fanns luckor vad gäller kundanpassade lösningar.

– Ny teknik som GPS har förenklat mycket, men branschen är fortsatt konservativ i stort. Det är svårt att boka transport från en plats till en annan och få en överblick över vilka transportalternativ som passar bäst. Det är den här luckan Sendify vill fylla.

I dag har företaget både heltidsanställda medarbetare och samarbeten med konsulter som kommer in på deltid för olika uppdrag.

Från idé till färdig produkt
Själva grundidén fick Fredrik för fyra år sedan men då hade han varken tid eller resurser att satsa fullt ut på att utveckla tjänsten.

– Logistik handlar om flöden och det krävs kraftfulla och smarta system som kan hantera dem. Sedan januari i år har vi utvecklat Sendify och efter mycket hårt arbete är tjänsten lanserad.

Många av de som arbetar med Sendify har Fredrik träffat under studietiden på Chalmers.

– Chalmers gav mig ett stort kontaktnät och på så vis har jag hittat personer med rätt kompetens och fokus.

Finansieringen då?
Samtidigt som Fredrik pluggade startade han ett annat företag som ger så pass mycket intäkter att han kunnat utveckla Sendify utan externa finansiärer, vilket har varit viktigt.

– Jag är medveten om att det finns en viss hype kring start-ups. Vi ser en fara i att lägga vårt öde i externa finansiärers händer. Det är därför vi har försökt skapa en hållbar affärsmodell som möjliggör att vi står på egna ben rent finansiellt. Sedan finns det givetvis ovärderlig know-how därute, som kan hjälpa oss till nästa nivå.

Fredrik fortsätter:
– Det är fantastiskt att startupvärlden får den uppmärksamhet den förtjänar, men det gäller att vara ödmjuk inför risken att lättillgängligt kapital inte varar för alltid.

Fredriks tre bästa tips

1. Behov.
Identifiera ett problem som grundar sig i ett behov. Låt sedan problemformuleringen löpa som en röd tråd i utvecklingen av företaget. Våga ändra kurs om behovet ändras.

2. Använd ditt nätverk.
Det finns mycket kunskap och potential till samarbete i ditt nätverk. Identifiera personer som har starkt driv och som delar tron på din idé.

3. Bygg ett starkt team.
Människorna i din organisation är din viktigaste tillgång. Satsa på personer du tror på, låt dem växa i sin roll och skapa bra förutsättningar för personlig utveckling – det är grunden för att ditt företag ska lyckas i det långa loppet.

 


Läs mer: