610 gick i konkurs i februari

Redaktionen

Publicerades: 6 mars, 2009

Nu ökar konkurserna i lågkonjunkturens spår. De var 52 procent fler i februari i år jämfört med samma månad förra året.  Men de är inte fler än 2003.

De 610 konkursföretagen i februari var väl spridda såväl geografiskt som branschmässigt. Störst var ökningen i Småland, Blekinge och Dalarna. Antalet hade där mer än fördubblats på ett år.

Konkurserna ökar nu även i Stockholms län, som fram till januari klarade sig relativt väl i den svaga konjunkturen.

– Problemen för företagen sprider sig till fler regioner och branscher. Stockholm klarar sig fortfarande bättre än övriga riket, men konkurserna i huvudstadslänet ökar nu snabbt i handeln, byggsektorn och bland små konsultföretag. Industrin är förvisso hårt drabbad ute i landet, men även den storstadsorienterade tjänstesektorn märker av krisen då företag skär hårt i kostnader och privatkonsumtionen minskar, säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC.

Transportsektorn har noterats för snabbt stigande konkursantal ända sedan krisen inleddes i höstas. Hittills i år är uppgången dramatiska 144 procent, vilket innebär 36 fler primärt åkeri- och taxiföretag i konkurs under årets två första månader.

En ännu större ökning står tillverkningen av metallvaror för. 22 fler konkurser innebär en 157-procentig ökning för perioden.

– Konkursökningarna i metallindustrin är främst lokaliserade till Västra Götaland, Gävleborg och Östergötland, medan transportkonkurserna ökar mest i Stockholms län, säger Roland Sigbladh.

2009 ser ut att bli ett dystert konkursår. Till och med februari uppgår konkursökningen till 36 procent jämfört med förra året. Prognoser för konjunkturutveckling och efterfrågan talar tydligt för fortsatt snabba ökningar.

– Företag med ekonomiska reserver har störst chans att klara sig igenom den här tuffa perioden, säger Roland Sigbladh.

Konkursnivåerna är dock ännu inte i närheten av de vi upplevdei början av 90-talet. Februarisiffran 610 konkurser ligger under antalet för samma månad 2003.

Se här hur många som gått i konkurs i ditt län.