<![CDATA[]]>

Aktier kan bli företagets bästa affär

Redaktionen

Publicerades: 25 februari, 2015

Aldrig har skillnaden mellan aktiesparande och räntesparande varit större. För vissa företagare lönar det sig nu därför bättre att arbeta med kapitalet än med kärnverksamheten.

Det är slutsatsen  av Anders Anderssons analys av dagens ekonomiska läge nu när riksbanken infört minusränta.  Han tar detta exempel på skillnaden mellan två typer av småföretagare:

  1. En företagare har en miljon i sitt aktiebolag och lyckas genom en kombination av tur och skicklig placera pengarna med i genomsnitt 15 procents värdeökning per år. Efter fem år har kapitalet då fördubblats.
  2. En annan som också har en miljon nöjer sig med bankräntan som under halva femårsperioden är två procent och under den andra en procent. Avkastningen blir då drygt 900 000 kronor sämre än i  första fallet.

Vid längre tidsperioder är skillnaden ännu större genom den så kallade ränta-på- ränta-effekten. Kolla själv här i  Driva Egets kalkyl  hur det kan bli på det sättet – och gör en kalkyl med dina egna siffror.

På Driva Eget-dagen i Stockholm den 4 mars. ger Anders Andersson lönande placeringsråd.