<![CDATA[]]>

Konkurs – så fungerar det

Ingrid Kindahl

Publicerades: 29 augusti, 2013

Om ett företag inte länge kan betala sina skulder kan tingsrätten fatta beslut om konkurs. Då tas alla tillgångar om hand och används för att betala av skulderna.

Syftet med en konkurs är att verksamheten ska kunna avvecklas under ordnade former. Alla borgenärer bär förlusterna solidariskt och delar på de tillgångar som finns i konkursboet. Men det finns undantag från solidariteten eftersom kreditgivare kräver säkerhet för sina lån och har förtur till att få betalt.

Konkursen sköts av en konkursförvaltare som utses av tingsrätten. Han eller hon ser vilka tillgångar och skulder om finns i konkursboet, samt ska också utreda eventuella misstankar om brott.

Fördelen med en konkurs är att man som företagare kan slippa betala en del av skulderna.

Nackdelarna är:

• Företagaren bestämmer inte längre själv över sitt företag.
• Alla tillgångar i bolaget försvinner för gott.
• Känslan av personligt misslyckande är ofta stort.