<![CDATA[]]>

Här är skattesiffrorna för 2016

Anders Andersson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 25 januari, 2016

Här är alla viktiga siffror och procentsatser för 2016. Kolla listan och se vad som gäller för dig och ditt företag. De sociala avgifterna för yngre och äldre har ändrats och det har blivit något dyrare att spara.

Siffrorna kan behövas för din bokföring och när du vill veta hur stor skatten blir i olika situationer 2016.

Den årliga skatten som betalas för Investeringssparkonot (ISK), kapitalförsäkring och pensionsförsäkring styrs av statslåneräntan. Eftersom den börjat sjunka mot noll har en minsta procentsats införts. De betyder att den årliga avkastningsskatten för kapitalförsäkring och schablonskatten för ISK 2016 höjs från 0,27 procent till 0,42 procent av kapitalet.

Basbelopp, grundavdrag och inkomstgränsen för 20-procentig och 25-procentiga statlig skatt justeras bara marginellt, eftersom inflationen är rekordlåg. De flesta övriga siffror är oförändrade.

Observera att siffrorna nedan gäller inkomståret 2016, alltså den deklaration som görs 2017.  Siffrorna för inkomståret 2015 finns här.

Skattesiffror 2016

Arbetsgivaravgift
Normala: 31,42 %
Fr o m 66 år: 10,21 % – Särskild löneskatt på 6,15 procent tas ut fr o m 1/1 för dem som fyller 66 år eller mer.

Avkastningsskatt
K-försäkring: 0,42 %
Pensionsförsäkring: 0,21 %

 Basbelopp
Prisbasbelopp: 44 300 kr
Förhöjt prisbasbelopp: 45 200 kr
Inkomstbasbelopp: 59 300 kr

Bilersättning
Egen bil i tjänsten: 18:50 kr/mil
Tjänstebil i tjänsten när du betalar bensin själv: 9:50 kr/mil (diesel: 6:50 kr)

Bilförmånsvärde
9,488 procent av nybilspriset + 14 043 kr + 11 % av den del som ligger över 332 250 kr.
Värde för sexårsbilar: 177 200 kr.

Bolagsskatt
22 %

Egenavgifter
Normala: 28,97 %
Fr o m 66 år: 10,21 %
Födda 1991 eller senare: 28,97 %

Expansionsfondsskatt
22 %

Fyllnadsinbetalning
Kostnadsränta (basränta): 1,25 %

Grundavdrag
Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare: 18 800 kr
Högsta grundavdrag: 34 200 kr
Lägsta grundavdrag: 13 000 kr
Personer som fyllt 66 år eller mera vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till 67 000 kr och som lägst till 31 700 kr

Gåvor, skattefria
Julgåvor: 450 kr (anställda)
Jubileumsgåvor (25, 50, 75, 100 år): 1 350 kr
Minnesgåvor (50-årsdag, 25 års anställning): 15 000 kr

Inkomstgränser
20-procentig skatt:

  • Gräns, taxerad inkomst: 443 200 kr
  • Gräns, taxerad inkomst, pensionär: 469 300 kr

25-procentig skatt:

  • Gräns, taxerad inkomst: 638 800 kr
  • Gräns, taxerad inkomst, pensionär: 657 500 kr

 

Kostförmåner
En fri måltid: 88 kr
Helt fri kost: 220 kr
Frukost: 44 kr

 

Moms
25 % (20 %) av totalbelopp
12 % (10,71 %) av totalbelopp
6 % (5,67 %) av totalbelopp

Beräkna: driva-eget.se/moms


Representation
Högsta avdragsgilla belopp exkl moms:
2 personer: 180 kr, 3 personer: 270 kr, 4 personer: 360 kr
Tillägg för musik, lokal, underhållning: 180 kr/person

Schablonskatt
ISK: 0,42 %

Statslåneränta
30 nov 2015: 0,65 %,
Genomsnittlig 2015: 0,58 %

Särskild löneskatt
24,26 %

Traktamente, Sverige 

Fullt: 220 kr
Halvt: 110 kr
Efter 3 mån: 154 kr

Utlandstraktamente 
Utdelning
Schablon: 159 775 kr
Uppräkning kapitaldel: 9,65 %
Uppräkning för att spara: 3,65 %
Tak för vinst som beskattas som tjänst: 5 930 000 kr
Tak för utdelning som beskattas som tjänst: 5 337 000 kr

Beräkna: driva-eget.se/utdelning

Nytt i tabellen för 2016

  • Högre sociala avgifter för unga. Rabatten tas bort helt den 1/6.
  • Särskild löneskatt på 6,15 procent tas ut fr o m 1/1 för dem som fyller 66 år eller mer.
  • Den årliga skatten som betalas för Investeringssparkonot (ISK), kapitalförsäkring och pensionsförsäkring styrs av statslåneräntan. Eftersom den sjunkit mot noll har en minsta procentsats införts. De betyder att den årliga avkastningsskatten för kapitalförsäkring och schablonskatten för ISK 2016 höjs från 0,27 procent till 0,42 procent av kapitalet.
  • Basbelopp, grundavdrag och inkomstgränsen för 20-procentig och 25-procentiga statlig skatt justeras bara marginellt, eftersom inflationen är rekordlåg.