<![CDATA[]]>

Nu skymtar ljusglimtar

Anders Andersson

Publicerades: 5 maj, 2009

Äntligen kan vi skymta ljusglimtar bakom krisens orosmoln. Läs  här om de svaga positiva tecken som kan tyda på en vändning uppåt för ekonomin.

 Börsen ligger på nästan plus 20 procent sedan årsskiftet. Det är ett positivt tecken, fast samtidigt vet vi att börsen överreagerar både uppåt och nedåt. Börsen brukar ligga 6-10 månader före den verkliga vändningen.

Men det finns andra små ljuspunkter som tyder på att det en vändning mot en förbättring till hösten kan vara på gång:

  • Antalet konkurser i Sverige ökar inte längre lika mycket längre – med 34 procent under april jämfört med samma månad förra året. För mars var den siffran 85 procent.
  • Antalet varsel i april var färre än i mars och betydligt färre än i höstas, när det var ca 20 000 i månaden. Men sysselsättningen fortsätter i fel riktning, och i april varslades 13 000 svenskar.
  • Inköpschefsindex steg under april. Även index som mäter orderstockar och exportefterfrågan steg i april jämfört med mars, men från låg nivå.
  • I USA finns också ny staistik som tyder på en svag vändning uppåt. BNP minskade mindre första kvartalet än det sista i fjol, men nedgången är ändå 6,1 procent. Den privata konsumtionen har börjat stiga, och växte med 2,2 procent under första kvartalet.

Men bankernas problem är inte över, och de ljusglimtar vi ser förändrar inte den negativa huvudtrenden. Efterfrågan på svenska exportprodukter är fortfarande svag.

Fler åtgärder för att ta Sverige ur lågkonjunkturen är därför förmodligen på väg, och enligt det nu offentliggjorda protokollet från senaste riksbanksmötet kan vi vänta oss ytterligare en räntesänkning nedåt.

Men statsminister Fredrik Reinfeldt är ändå pessimist:

– Jag ägnar mig inte åt att leta positiva tecken. Arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas negativt. I höstbudgeten finns ingert utrymme för kostsamma reformer. Nu handlar det om att spara så att vi undviker skattehöjningar, säger han till Svenska Dagbladet.

Swedbanks chefsekonom Cecilia Hermansson oroar sig också för arbetslösheten och ser en skakig väg framöver.

– Vi kan se en liten vänding uppåt under andra kvartalet, men det finns risker för nya nedgångar, Vi går dock mot stabilisering, men varning för frost på de gröna skotten, säger hon till Svenska Dagbladet.