Nu vänder det sakta upp

Anders Andersson

Publicerades: 27 maj, 2009

Nu vänder det sakta upp. Optimismen bland företagen ökar. Det visar rapporter från både Konjunkturinstitutet och SEB. Men Svensk Handel tror inte på någon köpfest i sommar.

Konjunkturinstitutet (KI) ser tydliga tecken på vändning i sin senaste konjunkturbarometer. Företagen är mer positiva inför framtiden och hushållens syn på ekonomin har ljusnat rejält. Men läget i näringslivet är fortfarande mycket svagare än normalt. Så här ser det ut på olika håll:

  • Industriföretagen. Förre redovisar minskningar jämfört med tidigare. Tillverkningsindustrins förväntningar är dessutom inte lika pessimistiska som tidigare.
  • Byggindustrin. Vändning uppåt i maj. Uppgången beror främst på att andelen företag som förutser en försämring har minskat något.
  • Detaljhandeln. Successiv förbättring sedan årsskiftet men läget i branschen är fortfarande mycket svagare än normalt.
  • Privata tjänstenäringarna. Efterfrågan har minskat påtagligt de senaste månaderna men företagen räknar med en stabilisering de närmaste månaderna.
  • Hushållen. Synen på ekonomin har ljusnat rejält jämfört med i april. Inställningen till både den egna och den svenska ekonomin har förbättrats. Men trots uppgången är hushållen betydligt mer pessimistiska än normalt.

”Ljuspunkterna har märkts”

SEB:s senaste företagarpanel visar också att svenska småföretagare nu är betydligt mindre pessimistiska än de var för några månader sedan. Andelen företagare som spår högre tillväxt under kommande kvartal har ökat från 3 till 15 procent. Samtidigt har andelen som tror på en fortsatt nedgång krympt från 71 till 32 procent.

- De små och medelstora företagen har uppenbart redan märkt de ljuspunkter som nu nämns i allt fler rapporter. Framför allt är signalen att fallet bromsat upp något, säger SEB:s företagarekonom Ingela Hemming.

På frågan om hur det egna företagets omsättning utvecklats under det senaste kvartalet svarar 47 procent normalt, 40 procent svagt och 12 procent starkt, vilket är ganska stabilt jämfört med mätningen som genomfördes under första kvartalet, skriver SEB.
 

”Ingen köpfest”

Svensk Handels sommarprognos är inte lika positiv. Sommarmånaderna brukar innebära ökad försäljning, men i år tror inte Svensk Handel på köpfest.
Totalt väntas detaljhandeln att öka med 0-1 procent under sommarmånaderna jämfört med samma månader föregående år. Mellan branscherna förväntas tillväxten variera.

Dagligvaruhandeln och systembolaget är mindre känsliga för konjunkturens svängningar och kommer därför att klara sig bra under sommarmånaderna, liksom sport- och fritidshandeln.

Försäljningen av konsumtionsvaror som kläder och skor förväntas också klara sig bra. Däremot går det sämre för kapitaltunga branscher som elektronik, bygg- och möbelhandeln.

Det råder en större osäkerhet bland handlarna inför årets sommarförsäljning än tidigare år. 41 procent ansåg i fjol att omsättningen i den egna butiken skulle öka. I årets mätning har den siffran sjunkit till 25 procent.