Vad är inflation och hur påverkar den ditt företag? Full koll på 3 minuter!

Josefin Wallin

Uppdaterades: 15 juni, 2022
Publicerades: 17 juni, 2022
Foto av: Adobe Stock

Just nu har inflationen i Sverige nått rekordhöga höjder och det talas mycket om inflation. Det här är förstås någonting som påverkar både privatpersoner och oss företag. Men vad är inflation egentligen – och hur påverkar den ditt företag?

Inflation?

Inflation betyder att allting ökar i prisnivå. Det är alltså inte en höjning i pris i ett visst segment, utan gäller hela den allmänna prisbilden. Det i sin tur innebär att dina pengar minskar i värde och du får mindre för dina pengar. Rent krasst innebär en inflation att du får mindre pengar kvar i plånboken. Inflationen kan också ses som ett mått på hur prisutvecklingen ser ut – och där priser avgörs av tillgång och efterfrågan.

Läs också: Det blir dyrare att driva företag – 8 av 10 påverkas

Varför blir det inflation?

Det finns mängder av olika anledningar till inflation. Ofta är det också en komplex bild bakom en inflation. Vi har tidigare sett en låg inflation vilket innebär att om man mäter mot dagens siffror så ses det som en stor ökning. Inflationen drivs också upp av en efterfrågan på olika varor och tjänster. Det kan också vara så att det blir dyrare att producera en viss vara eller tjänst, priserna höjs och inflationen ökar.

Vad får detta för påverkan för mig?

Självklart så innebär inflation som vi beskrivit att du får mindre för dina pengar. Både i din privata plånbok men givetvis också i ditt företag. Det blir ”dyrare” (mindre för samma peng) att köpa in varor eller tjänster. Det är också så att när en inflation ökar så vill världens centralbanker kontrollera denna. I Sverige vill Riksbanken försöka hålla inflationen på 2 %. Hur gör man då det? Jo, genom att korrigera styrräntan (reporäntan). Den i sin tur påverkar in- och utlåningen till de andra helt vanliga svenska bankerna. I ett läge som nu när inflationen är hög försöker Riksbanken ta udden av den effekten genom att höja räntan.

Det är nu du som företag och privatperson blir drabbad. När räntan höjs kan man se att lönsamheten för företagen minskar. Detta eftersom det blir tufft att få krediter och därmed blir företagen också mindre benägna att investera. Företagen gör som konsumenten i det här läget. Man är helt enkelt försiktig med sina pengar och väljer att konsumera mindre. Detta eftersom det blir dyrare att betala sina lån (mindre kvar till annat). Effekten här blir att efterfrågan på saker minskar – och därmed också inflationen.

Så påverkar inflationen ditt företag

Inflation och ökade kostnader för ditt företag är förstås någonting som påverkar dig. Ett försämrat kassaflöde, för att bara nämna ett exempel. Så här påverkar också inflationen dig:

  • Högre ränta och därmed dyrare att betala av sina lån.
  • Du får mindre varor eller tjänster för samma summa än tidigare.
  • Svårare att få krediter till exempelvis en investering.
  • Ökade fraktkostnader och leveranstider.
  • Ökade personalkostnader (dyrare att leva = personalen vill ha mer lön).
  • Tufft att hitta prisvärda leverantörer.

Kalkyl

Har priser och löner hängt med inflationen? Denna kalkyl ger svar. Skriv in vad något kostade ett visst år – och du ser vad det borde vara i år om priset följt inflationen. På samma sätt kan du göra med lönen ett visst år. Kalkyl: Har pris och lön hängt med inflationen?