Så olika drabbas de av finanskrisen

Anders Andersson

Publicerades: 24 augusti, 2009

Finanskrisen har tvingat mer än vart tredje tillverkningsföretag att säga upp personal. Men exportföretagen säger inte upp, de lägger i stället ned hela verksamheten.

Skop har på uppdrag av Entreprenörskapsforum frågat 600 företag med minst en anställd hur finanskrisen har påverkat deras verksamhet.

Totalt har hälften av företagen minskat sin omsättning. Men för de tillverkande företagen och för exportföretagen är den andelen så stor som 80 respektive 61 procent.

Det är bland dessa två företagsgrupper som finanskrisens stora förlorare finns. Men statistiken för de två grupperna ser olika ut:

  • Tillverkningsföretagen har fått störst minskning av omsättningen och också dragit ned utvecklingskostnaden mer än några andra företag. Dessa kostnader har halverats.
  • Tillverkningsföretagen har löst sina problem genom att säga upp personal - det har 39 procent av dem gjort, mot 22 procent för exportföretagen.
  • Alla siffror är sämre för tillverkningsföretagen än för exportföretagen, utom när det gäller nedläggning. Endast 2 procent av dem har funderat på nedläggning eller lagt ned. För exportföretagen är den siffran 8 procent.

Många i båda grupperna har haft problem med bankerna. 53 procent av exportföretagen och 43 procent av tillverkningsföretagen har haft problem med bankfinansieringen.

Alternativen till bankerna, Almi och riskkapitalister, har de antingen inte brytt sig om eller inte känt till. För 80 procent av de tillfrågade företagen har Almi aldrig varit ett aktuellt alternativ.