Sjukförsäkra din utdelning

Camilla Björkman

Publicerades: 29 april, 2011

De småföretagare med aktiebolag som väljer att ta utdelning kan ha ett sämre sjukförsäkringsskydd. Nu kommer därför en försäkring kopplad till utdelningen. Det är en av flera försäkringar som presenteras i nya Driva Egets trygghetsspecial.

Du som har aktiebolag har idag två sätt att ta ut pengar:

  • Som lön.
  • Som utdelning.

Eftersom skattesatsen för den så kallade 3:12-utdelningen bara är 20 procent väljer många det alternativet. Men det finns ingen sjukförsäkring kopplad till den ersättning man tar som utdelning, vilket många missar.

För att locka de småföretagare som väljer alternativet utdelning, lanserar Skandia en sjukförsäkring kopplad till utdelningen.

– Vi bryter ny mark genom möjligheten att sjukförsäkra utdelningen, säger Folke Johnsen, småföretagarexpert på Skandia och menar att lösningen är optimal skattemässigt.

Försäkringen ger ersättning vid sjukskrivning längre än tre månader. Utfallande försäkringsbelopp är inte skattepliktigt och kan ge 2 000 – 35 000 kronor i månaden. En 37-åring betalar 245 kr i månaden för att sjukförsäkra en utdelning på 127 750 kr och kan då vid sjukskrivning få 8 000 kr per månad i sjukersättning från försäkringen.

Försäkringen är en av många vi presenterar i 

nya Driva Eget, där du kan läsa en 4-sidig special om hur du försäkrar dig till trygghet. Där skriver vi bland annat om skydd för arbetslöshet, sjukdom och dödsfall.