Magdalena Andersson och Per Bolund backar om 3:12-reglerna. FOTO: KRISTIAN POHL/REGERINGSKANSLIET

Regeringen backar om 3:12-reglerna – också

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 22 mars, 2017

Regeringen kommer inte att följa alla 3:12-utredningens förslag till försämringar av utdelningsmöjligheterna. Det framgår av ett debattinlägg i Dagens Industri idag.

Förra veckan kom besked om att regeringen tagit åt sig av kritiken mot att bara enskilda näringsidkare skulle få rabatt på arbetsgivaravgiften för första anställda. Nu är det dags att möta kritikerna igen. För missnöjet var minst sagt utbrett när 3:12-utredningen presenterades i höstas. Inte minst från Driva Egets Anders Andersson.

Skattesatsen skulle höjas från 20 procent till 25 procent på utdelning. Schablonbeloppet enligt förenklingsregeln skulle sänkas från dagens dryga 163 000 till knappt 108 000 nästa år. Och kravet på löneuttag för den lönebaserade utdelningen skulle höjas kraftigt.

Men nu verkar regeringen ge med sig på några av dessa punkter. Så här skriver finansminister Magdalena Andersson och biträdande finansminister Per Bolund i debattinlägget:

”Delägarna i de minsta företagen kommer även i framtiden ha möjlighet att tillsammans ta ut 2,75 inkomstbasbelopp, cirka 170.000 kronor, som inkomst av kapital. Av samma skäl har vi valt att inte gå vidare med utredningens förslag om att höja löneuttagskravet.
Även utredningens förslag om beräkningen av det lönebaserade utrymmet har justerats med hänsyn till små företags och nystartade företags förutsättningar.
Sedan tidigare har regeringen presenterat ett förslag om skattelättnad för vissa personaloptioner. Vi remitterade i förra veckan förslag om att fler företag ska kunna få nedsatta arbetsgivaravgifter när de anställer sin första medarbetare.”

Det är förstås glädjande att regeringen lyssnat på kritiken. Men samtidigt graverande att en utredning lägger fram förslag med så dåliga utsikter att förankras att regeringen måste frångå utredningen på de kanske mest framträdande punkterna. Läs hela inlägget här.

Läs Anders Anderssons krönika om att skrota 3:2-reglerna här.