<![CDATA[]]>

"Småföretagen får inte del av räntesänkning"

Anders Andersson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 28 oktober, 2014

 • ”Företagarna får inte del av räntesänkningarna”. Unionens chefsekonom Lars Jagrén ryter till efter dagens sänkning av reporäntan till noll .

  Lars Jagrén, som tidigare var Företagarnas chefsekonom och nu Unionens, har i samband med dagens räntesänkning jämfört hur villaägare och företagare påverkas. Villaägarna gynnas, företagen missgynnas.

  – Villaägarna får del av Riksbankens sänkningar, men inte företagen, säger han till DI.

  Han har i Riksbankens statistik funnit att gapet mellan reporäntan och den genomsnittliga utlåningsräntan till företagen fördubblades mellan 2008 och 20012. Gapet var 2 procent 2012. Sedan dess har det legat still där, trots att Riksbanken sänkt reporäntan.

  För små företag är situationen ännu värre. Statistiken drar alla företag över en kam. Men han har funnit att räntan ligger orimligt högt för småföretag:

  – Stora företag har bättre förhandlingssituation och kan få kapital på olika sätt. Småföretagen är däremot hänvisade till bankerna, och har därmed sämre förhandlingsläge.

  Han menar att en av anledningarna till de höga räntorna för småföretagen är att bankerna vill öka räntevinsterna för att kompensera för krav på höjd kapitaltäckning. Nu föreslår han tre åtgärder för att förbättra utlåningen till småföretag:

  1. Finansinspektionen bör se över villkoren för företagen på samma sätt som det gjorts för bolånen.
  2. Konkurrensverket bör utreda företagskreditmarknaden.
  3. Riksbanken bör förbättra sin statistik så att man där ser skillnaden för lån till stora och små företag.

  I DI ger han också en släng till nya regeringen:

  – Skattehöjningarna för både privatpersoner och företag kommer att slå mot tillväxten.