Hur hanterar du en konkurs? Foto: Getty Images

Sök hjälp i tid – och undvik konkurs

Ingrid Kindahl

Publicerades: 27 juni, 2018

Har du hamnat i ett läge där du ligger efter med betalningar lite för ofta? Då kanske det är dags att vakna till och be om hjälp. En rekonstruktion kan vara ett sätt att undvika konkurs.

Ibland räcker det med att tappa en allt för viktig kund eller att få problem på hemmafronten för att ekonomin i företaget ska börja svaja. Påminnelsefakturorna kommer oftare, liksom inkassobreven.

Mikael Kubu

Oavsett om du driver enskild näringsverksamhet eller aktiebolag kan du riskera att personligen få ta på dig stora skulder om du till exempel börjar släpa med skatteinbetalningarna. Inte heller aktiebolagsformen skyddar i alla lägen.

Därför är det viktigt att verkligen vakna till – och inte minst att våga se problemen i tid. Ibland kan det vara lättare att blunda …

– Så är det. Det är sällan företagare ser problemen i tid själv, utan ofta är det nätverket av rådgivare, som bokföringskonsulten, revisorn eller en advokat, som reagerar först. Det innebär många gånger att hjälpen söks väldigt sent. Men ju tidigare man söker, desto fler handlingsalternativ finns på menyn. Väntar man för länge är det kanske bara konkurs som återstår, säger Mikael Kubu, vd på Ackordscentralen, ett av flera företag som är specialiserade på att hantera rekonstruktioner och konkurser.

Se problemet i tid

Så vad betyder egentligen att se problemen ”i tid”?

– När man börjar släpa med betalningar av leverantörsskulder och när man ser att det inte är en tillfällig svacka, utan att det går åt fel håll. Man ska akta sig för att dra på sig förfallna skatteskulder som kan bli personliga skulder, säger Mikael.

Han tycker att man om möjligt ska anlita en firma som hanterar både rekonstruktioner och konkurser, så att man får en objektiv utvärdering av situationen och inte drar igång en rekonstruktion för ett företag som egentligen var dömd att misslyckas från början.

– I många fall är konkursen den rätta vägen att gå. Konkurs tycker många låter hemskt, men det handlar också om att sätta bolag i konkurs i tid för att slippa personligt ansvar. Då är det viktigt att som företagare i tid få reda på vilka möjligheter som finns och konsekvenserna av dem.

Rekonstruktion istället för konkurs

Men finns förutsättningarna för att få ordning på finanserna och verksamheten är det självklart vägen att gå. Här kommer rekonstruktionen in i bilden. Syftet är att få koll på skulderna och att komma överens om nedskrivningar, för att på så vis lättare kunna ta sig ur svackan.

Det finns två typer av rekonstruktioner: formella och informella. Den formella rekonstruktionen går via tingsrätten. Då räcker det med att en kvalificerad majoritet av fordringsägarna röstar för en generell nedskrivning.

Vid en informell rekonstruktion undviker man tingsrätten, men då krävs i stället att man når en uppgörelse med varje enskild fordringsägare.

– För många småföretagare är den formella rekonstruktionen vägen att gå, då får man lättnader och skuldnedskrivning i slutändan. Man ska då rekonstruera både balans- och resultaträkningen för företaget, säger Mikael.

Hur stora nedskrivningar det kan bli tal om skiljer sig från fall till fall. Lagen säger att ett ackord ska vara minst 25 procent, men det kan alltså bli betydligt högre också.

– Det styrts av vilka tillgångar man har. Vid en formell rekonstruktion ska nedskrivningen vara väsentligt mycket bättre än alternativet – konkurs. Och en majoritet av fordringsägare brukar oftast acceptera det.

Det låter kanske jätteskönt. Tänk att kunna få sina skulder nerskrivna!

Men det är ingen enkel match ändå. Under tiden som själva rekonstruktionen pågår blir tuff. För även om du kan få ner skulderna, så är det svårt att öka intäkterna under tiden, så du vill komma ur en rekonstruktion så snabbt som möjligt. Alltså gäller det att ha förberett så mycket man kan när processen drar igång.

Inte bara aktiebolag

Det som många kanske inte vet är att rekonstruktion faktiskt inte bara gäller aktiebolag, utan även kan tillämpas på enskilda firmor. Det är däremot ovanligt.

– Regelverket för en rekonstruktion som du ska tröska igenom är lika stort för stora som små företag. Det innebär att det är för problematiskt om det är ett litet företag. Du ska i regel upp 3–6 anställda och 7–8 miljoner i omsättning för att det ska vara värt det – och då brukar man i regel driva företaget i aktiebolagsform, säger Mikael.

Här sticker lantbruk ut ur mängden. Där är det inte ovanligt att man har omfattande verksamhet även i enskilda firmor, vilket ofta hänger ihop med förvärvsregler för fastigheter.

Läs mer!

Om personligt ansvar vid konkurs på driva-eget.se

Så här går rekonstruktionen till:

  • Tingsrätten utser en rekonstruktör, oftast en person som företagaren föreslagit. Det ska vara en jurist eller ekonom med erfarenhet av rekonstruktioner.
  • Från tidpunkten för beslutet fryses alla skulder och inga gamla skulder får betalas under rekonstruktionstiden.
  • Bolaget får inte dra på sig nya skulder och blir från och med nu kontantbetalare.
  • Alla bolagets konton fryses. Inkommande betalningar styrs om till ett klientmedelskonto hos rekonstruktören.
  • Rekonstruktionsperioden är tre månader. Den kan förlängas med tre månader i taget upp till ett år.
  • Tingsrätten kallar till ett borgenärsmöte tre veckor efter beslutet, där fordringsägarna röstar om de anser att rekonstruktionen ska få fortgå.
  • Inom en vecka ska rekonstruktören presentera en rekonstruktionsplan för fordringsägarna.
  • Oftast kommer företagaren på möjligheten till företagsrekonstruktion så sent att skulderna har blivit stora. Enda sättet att komma vidare då är att erbjuda fordringsägarna ett ackord, alltså en nedskrivning av skulderna.
  • Sedan år 2005 så omfattar lönegarantireglerna även företag under rekonstruktion. Då betalar Länsstyrelsen alla upplupna löner som inte är äldre än tre månader, samt lönen en månad efter rekonstruktionen. Del av lönegarantin skall betalas tillbaka. Däremot slipper man helt att betala sociala avgifter på lönegarantin. Det är ofta nyckeln till framgång eftersom företaget slipper den utgiften samtidigt som kassan fylls på med inbetalningar från kunder.

AV YASEMIN OCH INGRID KINDAHL