Placera vinsten rätt.

Vad ska du göra med pengarna?

Samuel Karlsson

Publicerades: 31 juli, 2018

Firman går med vinst, men vad ska du göra av pengarna? Här är några placeringstips – varav ett är ”utanför boxen”.

Många företagare kämpar med dålig lönsamhet, men långt ifrån alla. När en högkonjunktur har pågått ett tag, kan många ha uppsamlade överskott som behöver placeras. 

Till att börja med är det viktigt att vinsterna inte har uppkommit på bekostnad av att du har tagit ut för lite lön, något som skulle kunna påverka din sjukpenning, föräldrapenning och pension negativt.

Se därför till att ta ut en månadslön som ger full allmän pension – 42 031 kronor. Därutöver bör du spara i en tjänstepensionslösning som motsvarar vad du hade fått om du hade varit anställd, minst fem procent av lönen.

Sedan är det dags att tänka på att placera överskottet. Det är egentligen ingen skillnad i strategi jämfört med att placera pengar privat. Det handlar om att se till sparhorisont och din egen riskaptit. Då utkristalliserar sig en trestegsraket – plus ett alternativ till.

1. Ha pengarna tillgängliga

Pengar du tror att du ändå kan behöva till verksamheten – du kanske arbetar i en kapitalintensiv bransch – bör placeras säkert, även om ränteläget är rekordlågt. Välj till ett sparkonto med så hög sparränta som möjligt och se till att institutet du väljer omfattas av den statliga insättningsgarantin på 100 000 euro (närmare en miljon kronor). 

2. Satsa på pensionen

Om ditt kapitalbehov inte är så stort (du kanske jobbar som konsult), vågar du placera pengarna på andra sätt. Höj upp din tjänstepension! Du får som företagare göra avdrag på premier upp till 35 procent av lönen, dock max 10 prisbasbelopp (cirka 450 000 kronor). När de sparade pengarna plockas ut måste du betala inkomstskatt på dem.

3. Investera din vinst i fonder

Har du aktiebolag kan du låta vinstpengar ligga kvar i företaget, betala bolagsskatt och investera resten i aktier och fonder. Bolagsskatten är lägre än sociala avgifter och löneskatter. Sedan kan du ta ut överskottet som lön eller utdelning. Då får du skatta som vanligt, men om du har placerat klokt har du då haft ett större kapital att få avkastning på under tiden. 

En idé är att köpa aktierna och fonderna inom ramen för en kapitalförsäkring som företaget äger. Då kan du köpa och sälja inom försäkringen utan att betala reavinstskatt. I stället schablonbeskattas kapitalet med cirka 1,5 procent per år, baserat på innehavet den 1 januari. Tänk då på att vinsten på de pengar du placerar ska beskattas innan de sätts in i en kapitalförsäkring. 

Som alltid när det gäller placeringar i aktier och fonder, är det viktigt att välja en leverantör som håller låga avgifter. Nätmäklarna har i allmänhet noll i courtage, och vad gäller fonder är ju floran av erbjudanden enorm. Tumregel: Allt över 1 procent i fondavgift räknas som högt.

4. Tänk utanför boxen

Sedan kan man tänka utanför boxen. Tipset kommer från en nypensionerad private equity-rådgivare på Handelsbanken. Driva Eget bad honom svara på frågan: Var har du hittills fått den bästa avkastningen på investerat kapital?

– Om du undrar var du ska göra av vinstpengarna är svaret ”i ditt eget bolag”, säger rådgivaren och förklarar:

En småföretagare har investerat 500 000 av egna pengar i sitt företag. Om han efter lön och pension har en vinst på 100 000 kronor, innebär det en avkastning på 20 procent. Det får man inte på konto, och troligen inte heller på börsen (där den genomsnittliga avkastningen mellan 2004 och 2014 var 12,1 procent). 

Det bästa du kan göra är därmed att återinvestera vinstpengarna i ditt eget företag, använd din kreativitet och få verksamheten att växa. 

Problemet är att många företagare av olika orsaker inte vill expandera. En vanlig anledning är att expansionen innebär mer jobb, och det kanske man inte vill lägga in. 

I så fall kan man investera i andra företag. 

– Duktiga företagare har ofta andra duktiga företagare i sina nätverk. De har notoriskt svårt att få låna till sina investeringar i banken. Då kan ett lån från en kollega bli lösningen. Du kan alltså låna ut pengarna mot en högre ränta än vad du får på sparkontot. 

Ett alternativ till att låna ut pengarna är bli delägare i kompisens företag och få del i den vinsten. Självklart måste du då också väga in risken som det innebär att investera i ett företag som kanske är nystartat. Är du orolig – välj sparkontot.

AV INGRID KINDAHL