Våra vinster sjönk med 28 procent

Anders Andersson

Publicerades: 15 juli, 2009

Vinsterna sjönk förra året med 28 procent i genomsnitt för små och medelstora företag. Läs här hur det gått för din bransch i den nya undersökningen från UC.

Affärs- och kreditupplysningsföretaget UC har granskat 2008 års bokslut för 50 000 aktiebolag, en femtedel av alla aktiebolag i Sverige.

I snitt föll omsättningen med 4,3 procent under 2008, jämfört med 2007. Nedgången är stor med tanke på den starka konjunkturen i Sverige under första hälften av 2008.

? 2008 var ett bra år fram till sommaren, då det började sakta ner. Sista kvartalet blev det tvärnit när näringslivet nåddes av finanskrisen och sedermera den industriella krisen. Då föll omsättningen kraftigt, säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC, till DN.

Vinsterna sjönk ännu mer. Resultatet efter finansnetto för 2008 är hela 28 procent lägre än under 2007.

? Många svenska bolag har inte hunnit minska sina kostnader. Det har gått bra för dem under många år och många har byggt upp mycket eget kapital. Nu väntar många med att effektivisera i hopp om att ekonomin ska vända, säger Roland Sigbladh.

UC har sett att det skiljer mycket mellan olika branscher ? finansföretag sjönk mest, medan tillverkningsindustrin klarade sig bättre.

Minskning av vinsten 2008 när extremfallen rensats bort:

  • Finansiella tjänster: -91 procent.
  • Bilhandlare och bilverkstäder: – 53 procent.
  • Övrig detaljhandel: -41 procent.
  • Tillverkningsindustri: -33 procent.

? Bland detaljhandelsbolag har konkurser stigit det senaste halvåret. Även underleverantörerna inom bygg- och tillverkningsindustrin har det svårt, säger Roland Sigbladh.
 

Hur det går under hösten hänger mycket på storbolagens utveckling. Många underleverantörer följer därmed noga de kvartalsrapporter som nu kommer in från börsbolagen.

? Om konjunkturen fortsätter att försämras måste många mindre aktiebolag minska sina kostnader. Då blir det fler varsel och minskade investeringar till hösten, säger Roland Sigbladh till DN.