Jobb och integration går hand i hand. Foto: Getty Images

En chans som alla tjänar på

Samuel Karlsson

Publicerades: 1 mars, 2018

Att ge nyanlända en chans att komma in i arbetslivet är ett sätt att anställa till en lägre kostnad, och samtidigt hjälpa till att skapa ett integrerat samhälle.

Kom ihåg att du som företagare sitter på en helt unik möjlighet – att skapa jobbtillfällen. Det är ett av de effektivaste verktygen för att bidra till en bättre integration. Varje anställning gör stor skillnad för individen, men också för samhället i stort. Det ger spridningseffekter, speciellt om personen du anställer kommer från ett område med låg sysselsättning, säger Lina Nordstrand, som tillsammans med Malin Eirefelt skrivit Lilla integrationshandboken för företag.

Dessutom kan det ge dig konkurrensfördelar, menar de.

LÄS OCKSÅ: Bidrag du kan få när du anställer

– Genom att ha mångfald på arbets-
platsen kan man nå fler kunder. Till exempel lockar Ikea till sig arabisktalande kunder genom att ha arabisktalande personal. Vill man expandera globalt är mångfald en förutsättning för framgång. Dessutom ses företag som arbetar med mångfaldsfrågor som en attraktiv arbetsgivare bland många unga. En attraktiv arbetsgivare lockar till sig de bästa talangerna och kan göra de bästa affärerna, säger Malin.

3 sätt att anställa nyanlända

Arbetspraktik
Oftast tre men max sex månader. Kostnadsfri för dig som arbetsgivare och ni kan få tolkhjälp. Du väljer vilka kompetenser din praktikant ska ha och du förbinder dig inte att ta emot någon om du anmäler intresse till Arbetsförmedlingen. Praktiken går att avbryta om den inte fungerar. Ditt ansvar är att praktikanten ska få ut något av perioden.

Instegsjobb
Anställer du någon som samtidigt läser svenska på SFI kan du få upp till 80 procent av lönen betald av Arbetsförmedlingen. Som mest 800 kronor per dag. Du får ersättning så länge den anställde har uppehållstillstånd, dock högst två år om anställningen är mindre än halvtid eller ett år om anställningen är mer än halvtid. Fast har personen en pågående etableringsplan kan du få ersättning så länge den pågår. Du kan även få handledningsbidrag på
50 kronor per dag i tre månader.

Nystartsjobb
Anställer du en nyanländ med uppehållstillstånd, uppehållskort eller etableringsplan, som har läst klart sin SFI-utbildning får du ett belopp som motsvarar 2,5 gånger arbetsgivaravgiften. Du får ersättning för den del av lönen som är upp till 22 000 kronor per månad vid heltid. Vid deltid minskas stödet proportionellt. Du kan få ersättning under max två år. Nystartsjobbet ska påbörjas inom 36 månader från att uppehållstillståndet/uppehållskortet beviljades, eller så länge det finns en etableringsplan.

Regler för instegsjobb och nystartsjobb:

Du ska ge den anställde lön och andra anställningsförmåner enligt kollektivavtalet i branschen, oavsett om ditt företag har kollektivavtal eller inte. Anställningen kan vara såväl tillsvidare som tidsbegränsad samt deltid. Ni kan inte få tolkhjälp. Vid uppsägning gäller samma lagar och regler som vid vanliga anställningar. Du har alltså inget ansvar att behålla en person i ditt företag bara för att Arbetsförmedlingen subventionerar personens anställning.

AV EBBA ARNBORG