Minskar du arbetstiden nu?

Anders Andersson

Publicerades: 3 mars, 2009

IF Metall och teknikarbetsgivarna har kommit överens om att företagen får minska arbetstiden för de anställda med upp till 20 procent. Är det en lösning för dig som har anställda?

Att kunna minska arbetstiden på det sättet med fullt löneavdrag gäller endast de företag som har kollektivavtal med metallfacket. Men detta kan inspirera företag också i många andra branscher.

Detta kan vara ett sätt att slippa säga upp anställda och veta att man har de anställda kvar när konjunkturen vänder uppåt.

Överenskommelsen mellan metallfackets 400 000 medlemmar  och arbetsgivarna gäller till den 31 mars 2010.