Deklarera-via-dator_Foto-Fialotta-Bratt

Sista minuten! 10 saker du inte får missa i din deklaration

Yasemin Bayramoglu

Uppdaterades: 17 april, 2019
Publicerades: 12 april, 2019

Sent ute med din deklaration? 2 maj ska den vara inne. Här är våra bästa sista minuten-tips! FÖRDELA LÖNEN Har...

Sent ute med din deklaration? 2 maj ska den vara inne. Här är våra bästa sista minuten-tips!

FÖRDELA LÖNEN

Har du enskild firma och har en lön som överstiger gränsen för statlig skatt kan det vara smart att göra avsättningar till periodiseringsfond eller expansionsfond.

Periodiseringsfond: Dra av max 30 procent av bruttovinsten och skjut upp upp skatten i högst sex år.

Expansionsfond: Här får avsättningar vara kvar i obegränsad tid, så länge du behåller minst 78 procent av beloppet i företaget. Du betalar 22 procent i skatt nu och resterande när du återför pengarna.

Ändra i efterhand: Kommer du på att du borde gjort avsättningar tidigare år? Du vet väl att du kan göra en självrättelse upp till sex år efteråt? Läs mer här.

ARBETSPLATS HEMMA

Jobbar du minst 800 timmar i hemmet, i ett rum som inte bara anses kunna vara arbetsrum, får du dra av med 2 000 kronor om du/din maka/din make äger fastigheten. I en bostadsrätt eller hyresrätt är schablonbeloppet 4 000 kronor. Då ingår alla merkostnader. Detta avdrag gör du i din privata deklaration.

Har du däremot ett särskilt inrättat rum som är skilt från övriga bostaden kan du låta företaget hyra av dig som privatperson. får du avdrag för en skälig del av bostadskostnaden och merkostnader för el.

MOTION OCH FRISKVÅRD

Enskild firma: Du får inte dra av för gymkort till dig själv, däremot till eventuellt anställda. Men det finns ett undantag: Om du kan visa att motionen är rehabilitering för dig ökar chansen att få igenom avdrag för gymkort ändå. Bifoga då intyg från läkare och sjukgymnast.
Aktiebolag: Då får du dra av för gymkort både för dig och dina anställda – förutsatt att alla får ta del av förmånen.

NEDSÄTTNING AV EGENAVGIFTER

I några utvalda regioner i landet kan de som bedriver enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag få så kallad regional nedsättning av egenavgifter. Då krävs att du betalar egenavgifter utöver ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Du får själv göra ett avdrag från egenavgifterna med 10 procent av avgiftsunderlaget (men max 18 000 kronor). Läs mer här.

PRIVAT

  • Se till att fördela ränteavdrag och Rot- och Rut-avdrag makarna emellan för att få maximal nytta.
  • Du får dra av för fackföreningsavgift som betalats efter 30 juni 2018.
  • Sålde du din bostad förra året ska du deklarera försäljningen nu. Läs mer här.

TA UT RÄNTA

Har du själv lånat ut pengar till ditt fåmansföretag kan du ta ut ränta. Denna står inte förtryckt på din e-deklaration, så fyll i den själv. Här kan du läs mer om hur du fastställer räntan. Du får sedan ta upp en ränteintäkt i din privata deklaration.

TJÄNSTERESOR

Missa inte att göra avdrag för resor i tjänsten. Det kan gälla kundmöten eller inköpsresor, konferenser eller studiebesök. Trängselskatten bokför du som kostnad i företaget och den är avdragsgill. (Däremot får du betala förmånsskatt för privata resor, även om det gäller till och från arbetsplatsen.

Har du använt din privata bil i tjänsten får du dra av med 18,50 kronor per mil.

TRAKTAMENTE

Vid övernattning i tjänsten, minst fem mil hemifrån och från företaget, kan du ta ut skattefritt traktamente för förhöjda levnadsomkostnader. Se schablonbeloppen hos Skatteverket.

ÖVER 66? TÄNK PÅ DET HÄR

Om du bedrivit näringsverksamhet i firma eller handelsbolag under gångna året kan du dra nytta av att det är extra låg skatt på överskott upp till 100 000 kronor. (Det kräver dock att din sammanlagda årsinkomst inklusive pension inte överstiger 494 300 kronor.)

54 ÅR? MISSA INTE DET HÄR?

Nu är sista chansen att ändra antalet karensdagar. När du fyllt 55 går inte det längre, vilket kan bli väldigt kostsamt om du skulle drabbas av en längre sjukskrivning. Fundera över om inte en karensdag är bäst från och med nu, även om det kostar några tusenlappar extra om du hittills haft 90 dagars karens.