<![CDATA[]]>

Sämre 3:12-regler 2017?

Anders Andersson

Publicerades: 24 januari, 2015

Risken för att 3:12-reglerna ska försämras ökade häromdagen. Läs här vad det beror på.

Den borgerliga regeringen har tidigare tillsatt en utredning som ska se över ägarskiften i fåmansbolag. Nya regeringen har nu gett den utredningen direktiv att också se över 3:12-reglerna ur flera aspekter.

Kritik har tidigare framförts om att dessa regler blivit för generösa sedan småföretagare med anställda kunnat fördubbla sin lågbeskattade utdelning. Indirekt framförs även den kritiken i direktiven som utredningen nu fått:

”Det är viktigt att vid utformningen av 3:12-reglerna hitta en bra balans mellan syftet att skapa positiva effekter som ökat entreprenörskap och fler arbetstillfällen och syftet att förhindra inkomstomvandling. Efter att reglerna infördes har de ändrats i flera avseenden vilket i vissa fall inneburit att möjligheterna till inkomstomvandling ökat. Det finns därför anledning att se över reglerna. Syftet är att begränsa möjligheterna till inkomstomvandling.”

Utredningen ska analysera alla delar i 3:12-reglerna, som gäller alla småföretag som är aktiebolag:

  • Förenklingsregeln.
  • Reglerna om lönebaserat utrymme och sparat utdelningsutrymme.
  • Takbeloppen för beskattning av utdelning respektive kapitalvinst i inkomstslaget tjänst, som enligt direktiven bör förändras.
  • Utredningen ska även analysera om skattesatsen på utdelning och kapitalvinst bör förändras.

Utredningen ska vara klar 1 september 2016. Därmed kan försämringarna komma tidigast under inkomståret 2017.