<![CDATA[]]>

Äntligen satsar de på småföretagarna!

Camilla Björkman

Publicerades: 18 augusti, 2010

De rödgröna, som ju inte varit några fanbärare för Sveriges småföretagare, tar nu ett krafttag inför valet och presenterar sitt nya småföretagarprogram. Det innehåller sex punkter som ska gynna fler personer att starta och driva företag.

Nu lägger partierna in en högre växel inför valet i september, och de rödgröna har äntligen insett vitsen av att satsa på företagande. I sitt nya småföretagarprogram presenterar de sex punkter som skapa fler entreprenörer. Punkterna är:

1: Avskaffa sju karensdagar som minimum

Den första juli ändrades den kortaste karenstiden för egenföretagare från en dag till sju, vilket fått småföretagare att rasa. De rödgröna vill nu avskaffa minimumgränsen för de sju dagarna och införa en dags karenstid igen, men höjer då egenavgiften för den som valt en dag med 0,75 procentenheter.

2. Sänka arbetsgivaravgiften
De rödgröna vill sänka arbetsgivaravgiften 2011 med 2 procentenheter och år 2012 med, inklusive 2011, 6 procentenheter. Enligt dem får ett litet företag med 3-4 anställda en sänkt kostnad på cirka 50 000 kronor. De vill också sänka kostnaderna för att anställa unga arbetslösa och även egenföretagares socialavgifter.

3. Se över sjuklönekostnaderna
Här nämns ingenting om vad resultatet ska bli utöver att ”Vi vill göra småföretagen mindre sårbara så att de ska våga växa”.

4. Ändrad skatt för a-kassan
De rödgröna kallar dagens avgifter för a-kassan för ”straffskatt” för de som tjänar mindre. Till exempel betalar en kock nästan fem gånger så mycket skatt för a-kassan som en läkare (alliansen menar att den är anpassad efter risken att bli av med jobbet). De rödgröna vill ändra på det, men berättar inte hur och om den i så fall kommer att sänkas för småföretagare.

5. Mer riskkapital
En extra utdelning från Vattenfall med fem miljarder kronor ska göras för att skapa en ny riskkapitalfond. Fonden ska ”stimulera det breda näringslivets kapitalbehov, men med särskilt fokus på innovativa små och medelstora industri- och tjänsteföretag”. De rödgröna vill även att ett riskkapitalavdrag införs.

6. Entreprenörskap i hela Sverige

Ett särskilt stöd på 50 miljoner kronor föreslås för att det ska finnas en viss kommersiell service I gles- och landsbygd, exempelvis biogasmackar. Stödet ska även gå till att ge hushåll och företag på landsbygden internetuppkoppling.

Vad tycker du om de rödgrönas småföretagarprogram? Diskutera i politikertråden i vårt forum.