Avskaffade skatter underlättar ägarskifte

Redaktionen

Publicerades: 10 november, 2009

När arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatten avskaffades blev det en injektion för familjeföretag som byter ägare. Samtidigt är ägarbyte en komplex process som tar flera år och kräver specialkunskap. Det visar en studie från Handelshögskolan i Jönköping.

– Skattefrågorna tog tidigare mycket tid och engagemang från företagare och påverkade förutsättningarna för familjerna att skapa ekonomisk trygghet i samband med ägarskiften, säger Marcela Ramirez-Pasillas, ekonomie doktor i Mexico City.

Hon har beskrivit effekterna av skatter på ägarskiften i en studie som redovisas i boken ”Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter”. Studien ingår i en serie rapporter som kommer att presenteras på en internationell ägarskifteskonferens i Stockholm den 25-26 mars nästa år.

Ägarskifte i Sverige har länge präglats av problem med arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatter. Skatterna hindrade en naturlig, successiv övergång eftersom företagarna tillsammans med rådgivare och sina barn behövde planera vem som skulle betala skatten och hur företag skulle hantera administrativa kostnader, med mera.

– När skatterna avskaffades ökade manöverutrymmet och företagarna fick mer tid och energi över till att diskutera och reflektera över olika handlingsalternativ och ägarskifteslösningar, säger Marcela Ramirez-Pasillas.

De 7 viktigaste slutsatserna i studien är:

1. De avskaffade skatterna togs som en bekräftelse på att Sverige vill skapa långsiktigt bättre villkor för familjeföretag.

2. Ägarskifte är en komplex process som äger rum under flera år.

3. Varje ägarskifte är unikt, utifrån familjesituation, målsättningar, ägarstruktur och drivkrafter.

4. Barn får plats som ägare i kraft av hårt arbete och engagemang.

5. Barn behöver inte ta banklån för att betala ut föräldrars kompensation. Det finns andra sätt att lösa ägarskifte.

6. Företagare har ofta sin identitet knuten till sitt företag och rådgivarna måste hitta lösningar som stödjer och får igång processerna.

7. Det krävs specialiserad kunskap för att lyckas med ägarskifte.