<![CDATA[]]>

Du ska kunna höja din utdelning och dra av forskning

Anders Andersson

Publicerades: 10 april, 2011

Bolagen ska kunna ta ut större utdelning med låg skatt, forskning blir alltid avdragsgill och en fjärdedel av lönen för utländska experter blir skattefri. Det blir regeringens företagarsatsningar i vårbudgeten.

Regeringens taktik är att läcka innehållet i vårbudgeten bit för bit genom att själva beskriva sina satsningar i olika debattartiklar, utan att riskera kritiska journalistfrågor.

Alliansens fyra partiledare har på det sättet läckt ut småföretagarfrågorna i en debattartikel i Svenska Dagbladet (kritik här). Det går att bena ut tre konkreta förslag ur deras långa positiva utläggning om hur duktiga de har varit och hur bra det ska bli:

1 Höjd utdelning för aktiebolag. Det schablonbelopp, som alla bolag kan ta ut med 20 procents bolagsskatt (41 procent i total skatt inklusive bolagsskatt) och som nu är 127 750 kr, höjs. Ett tak för hur mycket som ska beskattas som lön så att mer kan utdelningsbeskattas införs, men hur detta ska konstrueras är ännu oklart.

Partiledarna gardera sig med att förändringen kräver utrymme i budgeten, men antyder att det rör sig om stora förbättringar genom att skriva att företagen efter förändringen inte ska behöver ägna sig åt ”olika skattekonstruktioner”.

2 Avdragsrätt för forskning och utveckling ska utvidgas. Företagen ska få dra av sådana kostnader även om dessa inte hör till företagets kärnverksamhet.

3 Sänkt ”expertskatt”. För utländska experter som är anställda i Sverige under begränsad tid beskattas endast 75 procent av lönen och det blir också sociala avgifter endast för den delen av lönen. Det har varit svårt att avgöra vilka som ska kallas experter. Regeringen vill nu att alla som rekryterats utomlands och har en månadsinkomst på mer än 85 600 kr (två prisbasbelopp) ska kunna räknas som experter.

”Reformen skulle kunna stärka svenska företags konkurrenskraft samt göra det enklare för företag och forskning att utvecklas i Sverige”, skriver partiledarna.

I artikeln kommer också mer luddiga besked om att villkoren för enskilda näringsidkarna ska prövas och förbättras.

”Detta ska ses som en signal om att det ska vara lönsammare att driva företag samt att vi värnar att växande företag stannar kvar och utvecklas i Sverige”, skriver de.

Ytterligare förbättringar kan komma från en företagsskattekommitté som regeringen gett i uppdrag att se över företagsbeskattningen.

Många företagare tycker inte att regeringen hittills gjort tillräckligt, men de fyra partiledarna slår sig för bröstet i sin debattartikel:

” Sverige har under senare år blivit ett reformland på företagarområdet. Förmögenhetsskatten har avskaffats, bolagsskatten, arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna har sänkts. Företagare har fått förbättrad social trygghet, nya områden har öppnats för entreprenörer, möjligheten för visstidsanställningar har vidgats och särskilda satsningar för att stimulera kvinnors samt invandrares företagande har genomförts.

Därtill har jobbskatteavdraget minskat utanförskapet, ökat sysselsättningen varaktigt och gjort det mer attraktivt att starta och driva företag. Genom att brytpunkten för statlig inkomstskatt flyttats uppåt har vi gjort det lite mer lönt att utbilda sig och arbeta, inte minst inom många TCO- och Saco-yrken. ”

Socialdemokraternas nye ekonomiske talesman Tommy Waidelich är kritisk:

– Detta känns inte som ett helhetsgrepp och är bara tre enskilda skatter. Det som krävs är ordentliga investeringar.

Lars Jagrén, Företagarnas chefekonom, är mer nöjd:

– Att ge ökade avdrag för forskning  och förbättrade 3:12-regler är helt givet. Expertskatten berör småfäretagarna mindre.

Här är partiledarnas artikel.

Läs här kommentar till förslaget av Driva Egets bloggare Janne Näsström.