<![CDATA[]]>

Fondera för lägre skatt

Anders Andersson

Publicerades: 13 december, 2010

Periodiseringsfond och expansionsfond är verktyg för att skjuta på skatten och reglera den egna inkomsten i enskild firma och handelsbolag. Det går att vänta med det tills i deklarationen.

Det finns oftast ingen anledning att skatta av mer som inkomst med egenavgifter än vad man konsumerat under året. Det är då oftast bäst att försöka ligger under brytpunkten för statlig skatt: 384 600 kr.

Upp till 30 procent av vinsten kan sättas av till periodiseringsfond. Hela skatten kan då skjutas upp i sex år. Det som sätts av för 2010 års inkomst, alltså i 2011 års deklaration, måste alltså tas upp senast i deklarationen som ska lämnas 2017.

Detta är ett sätt att få räntefri skattekredit, eftersom det inte blir ränta på den uppskjutna skatten, vilket det blir för periodiseringsfond i ett aktiebolag.

Dessutom kan en stor del av vinsten sättas av till expansionsfond. Skatten på den avsättningen blir 26,3 procent, lika mycket som bolagsskatten i ett aktiebolag. Du kan själv välja när resten av skatten ska betalas, och denna blir då mellanskillnaden mellan inkomstskatten vid fondens uppläsning och de 26,3 procenten som redan betalats.

Det blir sociala avgifter både när periodiseringsfonden och expansionsfonden tas upp. Men om du då har fyllt 66 år är dessa endast en tredjedel av de normala avgifterna. Enligt dagens regler är också jobbskatteavdraget 20 procent av de första 100 000 kronorna av löneinkomsten.

Om du har stora tillgångar kan du genom regeln om räntefördelning dessutom slippa undan med 30 procent i skatt på 8,2 procent av nettotillgångarnas storlek om dessa är på minst 50 000 kr (positiv räntefördelning). Om de är en miljon ska alltså 82 000 kr beskattas med 30 procents skatt i deklarationen 2011.

Det gäller att försöka se till så att denna lågbeskattade positiva räntefördelning blir så hög som möjligt. Det kan du göra om du före årsskiftet sätter in mer pengar på firmans bankkonto – pengar som ”varaktigt” ska användas i företaget.

Läs på fyra sidor i

Driva Egets decembernummer om fler sätt att sänka skatten före årsskiftet.

.