<![CDATA[Stefan Löfven, partiordförande för Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. Fotograf: Anders Löwdin.]]>

Regeringens skatteförändringar: Så agerar du inför 2016

Anders Andersson

Publicerades: 24 november, 2015

Planering för lägre skatt går ofta ut på att vidta åtgärder mot slutet av varje år för att få bästa möjliga effekt av de skatteförändringar som kommer året efter. Här är de viktigaste som kommer 2016 – och råd om hur du nu före årsskiftet bäst kan agera.

1. Jobbskatteavdrag
Jobbskatteavdraget försämras 2016 för inkomster över 50 000 kronor i månaden.
Åtgärd: Om du har inkomst över den nivån kan det löna sig att ta lite högre lön i år och ligga under gränsen nästa år.

2. Brytpunkten
Brytpunkten för 20-procentig statlig skatt räknas inte upp nästa år.
Åtgärd: Försök lägga lönen under gränsen båda åren.

3. Pensionärsavgift
Särskild löneskatt på 6,15 procent införs den 1 januari 2016 på lön och aktiv näringsverksamhet från och med det år man fyller 66 år. Förslaget var tidigare 5,6 procent. De totala sociala avgifterna höjs därmed från 10,21 till 16,36 procent.
Åtgärd: Strategin om att försöka ta ut 100 000 kronor i årslön eller överskott av firma som pensionär förändras inte eftersom den stora fördelen med ökat jobbskatteavdrag finns kvar. Försök att se till så att lön/överskott blir lite högre 2015 än 2016 men försök ligga under skiktgränsen och ta ut 100 000 kronor 2016.

4. Avgift för unga
Nedsättningen av socialavgifterna för unga tas bort helt från och med den 1 juni 2016. Det betyder en höjning från 25,48 till 31,42 procent för aktiebolag och från 23,72 till 28,97 procent för enskild firma.
Åtgärd: Se till så att en del att övertidsersättningar och andra ersättningar betalas ut före den 1 juni. Det är också lönsamt att betala ut i förskott en del av lön som skulle ha betalats efter den 1 juni.

5. Pensionssparande
Avdragsrätten för privat pensionssparande slopas för anställda. Men förändras inte för dig som är företagare.
Åtgärd: Se efter så att du som privatperson inte har kvar någon pensionsförsäkring.

6. ISK, kapitalförsäkring
Schablonavkastningen på Investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring blir 2016 statslåneräntan plus 0,75 procentenheter, dock aldrig lägre än 1,25 procent.
Åtgärd: Försämringen är marginell. ISK och kapitalförsäkring blir därför fortfarande oftast bättre och alltid smidigare än konventionellt sparande med skatt på reavinster.

7. 3:12-reglerna
Reglerna kring utdelning för fåmansbolag (3:12-reglerna) håller på att utredas.
Åtgärd: Det finns risk för att gränsen för lågbeskattad utdelning sänks. Men det som inte tagits ut och därför tagits upp på blankett K10 kan inte tas bort eftersom retroaktiv lagstiftning är förbjuden i lag. Utnyttja utdelningsreglerna och se till så att K10-blanketten fylls i rätt.

8. Ränteavdragen
Inga försämringar av ränteavdragen föreslås. Men företagsskattekommittén vill begränsa avdragsrätten för räntor i aktiebolag. Regeringen väntas komma med ett omarbetat förslag som kan komma att ta hänsyn till den kraftiga kritiken mot utredningsförslaget. Förslaget kan träda i kraft tidigast 2017.
Åtgärd: Avvakta.

9. Gåvor
Skattereduktionen för gåvor från privatpersoner till ideell verksamhet till godkända välgörenhetsorganisationer slopas.
Åtgärd: Utnyttja möjligheten före årsskiftet innan den försvinner. Varje privatperson får ge bort 2 000–6 000 kronor under 2015 och får 25 procent i skattereduktion – alltså upp till 1 500 kronor i skattesänkning.

10. Rutavdrag
Gränsen 50 procent av arbetskostnaden blir oförändrad. Men för den som inte fyllt 65 får skattesänkningen från 2016 inte vara större än 25 000 kronor. Matlagning och bartendertjänster ska inte längre kunna ge Rutavdrag.
Åtgärd: Tänk på den nya gränsen om du är under 65 år och använder dig mycket av rutavdrag. Kanske ska du använda dig extra mycket av avdraget nu före årsskiftet.

11. Rotavdrag
Skattesänkningen blir 30 och inte 50 procent av arbetskostnaden från den 1 januari. Den maximala skattesänkningen på 50 000 kronor per person och år för Rot och Rut sammanlagt består.
Åtgärd: Se efter hur mycket du utnyttjat hittills i år och fundera på om du ska göra någon ombyggnad i år i stället för nästa år. Se vidare driva-eget.se/rotavdrag.