Här är företagarfrågorna blocken måste besluta om

Camilla Björkman

Publicerades: 19 augusti, 2010

En månad kvar till valet och de politiska blocken är fortfarande inte överens om viktiga frågor som påverkar Sveriges småföretagare. Här är företagarfrågorna som de rödgröna och alliansen måste komma överens om inom blocken.

De politiska blocken ska snart presentera en gemensam valplattform för väljarna. Men de är fortfarande oense om viktiga frågor som rör småföretagarna, och pressas nu av väljarna att samordna sig.

Här är frågorna som blocken måste komma överens om inför förhandlingarna om gemensamma valmanifest.
 

ALLIANSEN

Inkomstskatterna:

 • Moderaterna vill sänka med 15 miljarder 2011-2014 om det finns utrymme.
 • Folkpartiet vill sänka ytterligare och slopa värnskatten om utrymme finns.
 • Centern vill sänka om det finns utrymme.
 • Kristdemokraterna vill sänka om det finns utrymme.

Företagsskatterna:

 • M har inga förslag på ändringar.
 • FP har inga förslag på ändringar.
 • C vill halvera tjänstemomsen och sänka arbetsgivaravgifterna.
 • KD vill sänka arbetsgivaravgifterna.

Rutavdrag:

 • M vill behålla det som idag.
 • FP vill utvidga till 75 procent för barnfamiljer och äldre över 80 år.
 • C vill utvidga till IT-tjänster och 75 procent för äldre över 75 år.
 • KD vill utvidga till fler tjänster (vilka framgår inte).

Arbetsrätten:

 • M vill förlänga provanställning, från 6 till 12 månader.
 • FP vill införa lärlingsanställning och att kompetens bör väga tyngre vid uppsägning.
 • C vill införa avstampsjobb med lägre lön för unga. De vill också ta bort Las-ruordningen för småföretagare.
 • KD vill förlänga provanställning, från 6 till 12 månader.

 

DE RÖDGRÖNA

Skatt på förmögna:

 • Socialdemokraterna vill utreda, men ska ge 4 miljarder.
 • Vänsterpartiet vill att fastigheter ska ingå i beräkning av förmögenhetsskatten.
 • Miljöpartiet vill inte att fastigheter ska räknas in i denna nya skatt.

Familjepolitik:

 • S vill att fler månader ska kvoteras i föräldraförsäkringen.
 • V vill att hela föräldraförsäkringen ska kvoteras i två delar.
 • MP vill att föräldraförsäkringen ska delas i tre delar.

Energipolitik:

 • S har inga nya förslag
 • V har inga nya förslag.
 • MP har högre krav på utbyggnad av vindkraft och ökat stöd till vind- och solel.

Källa: DN