<![CDATA[]]>

Här är skattesiffrorna för 2015

Anders Andersson

Publicerades: 11 december, 2014

Här är alla viktiga siffror du behöver för din bokföring och din skatteplanering 2015. Kolla listan och se vad som gäller för dig och ditt företag.

Många siffror har inte förändrats sedan förra året. Beloppen för exempelvis representation, bilersättning, sociala avgifter och svenskt traktamente är oförändrade.

De förändringar som vänsterregeringen föreslog genomförs inte, eftersom det är Alliansens skuggbudget som röstades igenom i riksdagen. Därför blir de sociala avgifterna oförändrade.

Inkomstgränsen för när 20-procentig och 25-procentiga statlig skatt tas ut höjs justeras upp.

Många skattesiffror styrs av statslåneräntan. Eftersom den har sjunkit till rekordlåg nivå blir det något billigare att ha tjänstebil och något lägre belopp för räntefördelning.

Observera att siffrorna nedan gäller inkomståret 2015, alltså den deklaration som görs 2016. Siffrorna för inkomståret 2014 finns här.

 Arbetsgivaravgift 

Normala: 31,42 %
Fr o m 66 år: 10,21 %

Födda 1989        31,42 %         31,42 %

1990-1991          14,89 %         25,48 %

1992 eller senare   10,21 %    25,48 %

(Första kolumnen t o m juli, andra resten av året)

 Avkastningsskatt

P-försäkring: 0,243 %

K-försäkring: 0,27 %

 Basbelopp

Prisbasbelopp: 44 500 kr
Förhöjt prisbasbelopp: 45 400 kr
Inkomstbasbelopp: 58 100 kr

 Bilersättning

Egen bil i tjänsten: 18:50 kr/mil
Tjänstebil i tjänsten när du betalar bensin själv: 9:50 kr/mil (diesel: 6:50 kr)

Bilförmånsvärde

9 procent av nybilspriset upp till 7,5 procent av basbeloppet (20 % av nybilspriset som ligger över 7,5 basbelopp)  + 14 106 kr

Värde för sexårsbilar: 178 000 kr.

 Bolagsskatt

22 %

Egenavgifter

Normala: 28,97 %
(21,47 % för upp till 200 000 kr/år)
Fr o m 66 år: 10,21 %

Födda 1989        14,89 %         28,97 %

1990-1991          14,89 %         28,97 %

1992 eller senare   14,89 %    23,72 %

(Första kolumnen t o m juli, andra resten av året)

Expansionsfondsskatt 

22 %

Fyllnadsinbetalning

Kostnadsränta: 1,25 %

Grundavdrag

Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare: 18 900 kr

Högsta grundavdrag: 34 300 kr

Lägsta grundavdrag: 13 100 kr

Personer som fyllt 66 år eller mera vid årets början får ett förhöjt grundavdrag som maximalt kan uppgå till 62 400 kr och som lägst till 31 900 kr.

 Gåvor, skattefria

Julgåvor: 450 kr (anställda)
Jubileumsgåvor (25, 50, 75, 100 år): 1 350 kr
Minnesgåvor (50-årsdag, 25 års anställning): 15 000 kr

Inkomstgränser 

20-procentig skatt:

  • Gräns, taxerad inkomst: 443 300 kr.
  • Gräns, taxerad inkomst, pensionär: 469 600 kr.

25-procentig skatt:

  • Gräns, taxerad inkomst: 629 200 kr.
  • Gräns, taxerad inkomst, pensionär: 648 000 kr.

Kostförmåner 

En fri måltid: 83 kr
Helt fri kost: 210 kr
Frukost: 43 kr

Moms

25 % (20 %) av totalbelopp
12 % (10,71 %) av totalbelopp
6 % (5,67 %) av totalbelopp
Beräkna: driva-eget.se/moms

 Representation

Högsta avdragsgilla belopp exkl moms:
2 personer: 180 kr, 3 personer: 270 kr, 4 personer: 360 kr
Tillägg för musik, lokal, underhållning: 180 kr/person

 

Statslåneränta
30 nov 2014: 0,9 %,

 Särskild löneskatt

24,26 %

 Traktamente, Sverige 

Fullt: 220 kr
Halvt: 110 kr
Efter 3 mån: 154 kr

Utdelning
Schablon: 156 475 kr
Uppräkning kapitaldel: 9,9 %
Uppräkning för att spara: 3,9, %
Beräkna: driva-eget.se/utdelning