Höjd skatt om du har flera bolag

Anders Andersson

Publicerades: 13 april, 2011

Regeringen trycker på att du som har aktiebolag nästa år ska få ge dig själv högre lågbeskattad utdelning. Men talar tyst om att skatten i praktiken höjs om du har fler än ett aktiebolag.

I vårbudgeten finns en enda konkret förbättring som gäller småföretagare:

  • Den lägsta utdelning som man får ta ut (schablonutdelningen) höjs med ca 18 000 kr per år. I dag är det 127 750 kr (2,5 inkomstbasbelopp). Från och med nästa år ska det bli 2,75 inkomstbasbelopp, 143 275 kr med dagens storlek på basbelopp. Skatten på utdelningen är 20 procent (41 procent om man tar hänsyn till att pengarna först bolagsbeskattas).

Men i regeringens propositionstext finns också en försämring som gäller alla som har mer än ett aktiebolag:

  • Från och med nästa år blir det tillåtet att ta ut en sådan schablonutdelning från endast ett bolag. Regeringen vill stoppa dem som satt i system att ha en mängd bolag av skatteplaneringsskäl, för att kunna ta ut ett stort totalbelopp i utdelning. Men det drabbar också de företagare som av praktiska skäl har delat upp sin verksamhet på 2-3 bolag.

De övriga två konkreta förändringarna för företag berör främst storföretagen och ser ut så här:

  • Avdrag för forskning och utveckling ska få dras av även om detta inte berör företagets kärnverksamhet.
  • Om man rekryterar medarbetare från andra länder som har mer än 86 500 kr i månadslön beskattas endast 75 procent av lönen, och på detta belopp beräknas också arbetsgivaravgifterna. Dessa ska alltid räknas som sådana experter som redan hittills fått lägre skatt.

Ekonomin för både företagare och privatpersoner  påverkas dessutom på desssa två sätt av vårbudgeten:

  • Höjd brytpunkt för statlig 20-procentig inkomstskatt. Gränsen, som i dag  går vid 33 000 kr i månadslön, höjs till ca  35 500 kr. Gränsen för när den femprocentiga värnskatten tas ut höjs också något.
  • Ettt femte jobbskatteavdraget, som ger skatterabatt på både inkomst av tjänst och inkomst av tjänsteinkomst, men inte på pensionsinkomster.

Jobbskatteavdraget sänker skatten med 370 kr i månaden för den som har en inkomst vid brytpubkten för statlig skatt. Men vid inkomst över brytpunkten blir det ytterligare 260 kr i sänkning.

Anders Borg trycker hela tiden på att  ett förbättrat jobbskatteavdrag ger fler jobb.  Men han nämner inte en annan effekt som berör avtalsrörelsen, men också dig som har anställda:

  • Eftersom jobbskatteavdraget ger mer pengar efter skatt vid oförändrad månadsinkomst får arbetsgivaren ett argument för att inte höja lönen eller höja den mindre än vad det skulle blivit utan det nya jobbskatteavdraget.