<![CDATA[]]>

Hur många av knallarna här skattefuskar?

Anders Andersson

Publicerades: 5 augusti, 2010

Knallarna på sommarens marknader har fått oväntade besök – av skattegranskarna. Nu väntar skönstaxeringar för många av de 16 000 som kontrollerats. Hur många av dessa handlare på Kiviks marknad som skattefuskar är oklart.

Torghandel och marknadshandel har undantagits från lagen från den 1 juli om att handlare måste ha kassaapparater.

Många handlare i andra branscher har tyckt att det är orättvist att det ställts lägre krav på knallarna på torg och marknader. Nu kommer Skatteverkets svar – knallarna har i stället i hemlighet utsatts för manuella skattekontroller.

Den granskningen visar nu att många knallar redovisar inkomster som inte når upp till existensminimum. Andra har hög omsättning men inga anställda.

En del knallar har varit igång varje dag i veckan under hela sommaren och kan ha flera stånd på varje marknad. Ändå har de inga anställda. Det tycker Skatteverket är konstigt:

– Man kan omöjligtvis vara på sju ställen samtidigt, säger Conny Svensson på Skatteverket till DN.

Skatteverket konstaterar att i stort sett alla har brister i sin redovisning. Det beror till stor del på krångliga regler, medger Conny Svensson.

Skatteverket har jämfört knallarnas deklarationsuppgifter med leverensuppgifter från leverantörerna och sett att all försäljning ibland inte deklarerats. I sin granskning har de utgått från nyckeltal om hur mycket pengar man behöver för att klara sig (existensminimuim). När beloppen blir orimligt låga blir det skönstaxering.

– Frågan är vad de lever av om verksamheten genererar så lite, säger Conny Svensson.

Torg- och marknadshandlarnas branschförening, Tomer, tycker att Skatteverkets granskning är bra.

– Vi har ett bra samarbete. Det finns oseriösa människor i alla branscher. Jag vill inte säga att vi är mer eller mindre seriösa än andra, men det är ett dilemma när det inte blir konkurrens på lika villkor, säger Guido Carinci, Tomers ordförande till DN.

Föreningen har 550 medlemsföretag och räknar med att det totalt finns 1 500 företag som sysslar med ambulerande handel i Sverige.