<![CDATA[]]>

Se här om du ska skattegranskas i år

Anders Andersson

Publicerades: 17 februari, 2015

Skatteverket har nu avslöjat vilka branscher och vilka typer av företag som ska granskas extra noga i år. Se efter i listan här om du finns i riskgrupperna. Läs också om hur du gör för att inte riskera straffskatt.

– Vi vill helst att företagarna frivilligt ska justera bokföring och deklaration så att vi slipper upptäcka felen. Det är därför vi nu berättar var vi ska lägga största delen av våra granskningsresurser, sa generaldirektör Ingemar Hansson när Skatteverket på tisdagen höll seminarium om årets skattegranskning.SKATTEVERKET

Den som gör sådana frivilliga rättelser innan Skatteverket anmäler att revision ska göras får inte skattetillägg eller något straff.

Skatteverket koncentrerar sina insatser på de områden där det varit kraftig expansion och där man sett att många fuskat eller av ren okunnighet gjort fel.

– Men detta betyder inte att andra grupper går fria från granskning. Vi gör stickprov inom alla branscher, också därför att vi vill få statistik på hur mycket som total undanhålls i skatt, sa Ingemar Hansson.

Här är grupperna som ska granskas extra noga i år:

  • Företag som får Rot- och Rutbidrag. Fönsterarbete, takarbete, bredbandsinstallation och städning nämndes speciellt vid seminariet. Från den 1 april blir det dessutom nya regler som innebär att dessa företagare ska redovisa fler detaljer och lättare kunna redovisa  elektroniskt.
  • Företag som hanterar kontanter. Skönhetsvård, bilvård, tatuering, catering och frisörer togs som exempel vid seminariet.
  • Vårdföretag och bemanningsföretag som hanterar resursläkare och annan vårdpersonal som slussas runt i landet. Reglerna kring avdrag, tjänsteställe, bostadsförmån och bilförmån ska kontrolleras.
  • Företag som importerar elektronikprodukter från andra EU-länder. Momsredovisningen ska kontrolleras, eftersom Skatteverket har sett  medvetna eller omedvetna fel som beräknats till  200 miljoner kronor i skatteförluster för staten.

Vid handel inom EU kan momsregistrerade företag köpa varor utan att betala moms vid köpet, vilket gör momssystemet känsligt för bedrägerier. Skatteverket har avslöjat flera fall där man använder skenföretag för att köpa in elektronik från andra EU-länder. Varorna säljs sedan under inköpspris till köparföretag i Sverige för vidareförsäljning till konsumentmarknaden.

– Handel med elektronik är idag den största problemsektorn vi ser i samband med momsbedrägerier.  I handeln med smarta telefoner, surfplattor och spelkonsoller är marginalerna ofta små, vilket kan innebära en ökad risk för skattefusk vid inköp från andra EU-länder, sa Alma Olofsdottir, momsansvarig på Skatteverket vid Skatteverkets seminarium.

Om du när du läst detta är rädd för att du gjort fel som kan avslöjas av skattegranskarna kan du göra så här för att inte riskera skattetillägg eller böter:

  • Gå igenom bokföringen och deklarationen för de senaste fem åren och rätta eventuella fel. Skicka sedan in en så kallad frivillig rättelse till Skatteverket.