<![CDATA[]]>

Lägg dig vid rätt gräns

Anders Andersson

Publicerades: 17 december, 2010

De flesta företag kan reglera sin egen årsinkomst – ofta går det att vänta till i deklarationen och då reglera periodiseringsfond och expansionsfond. Här är inkomstgränserna som du inte bör passera för inkomsten 2010.

De flesta tänker mest på gränsen för statlig skatt. Men se också till så att du inte betalar in extra skatt utan att få ökad trygghet vid sjukdom och pension.

Vissa gränser kan vara extra viktiga vid speciella tillfällen i livet. Den som har småbarn kanske vill lägga sin inkomst lite högre än brytpunkten för att komma up till högsta gränsen för ersättning vid barnledighet.

Se här var gränserna går för inkomsten 2010:

  • Högsta sjukpenning: 318 000 kr
  • Högsta inkomst utan statlig skatt, löntagare: 384 600 kr
  • Högsta inkomst utan statlig skatt, pension: 390 500 kr
  • Gräns för högsta ersättning vid barnledighet: 424 000 kr
  • Högsta inkomst utan värnskatt, löntagare: 545 200 kr
  • Högsta inkomst utan värnskatt, pension: 551 100 kr