Maximera din utdelning

Redaktionen

Publicerades: 22 april, 2010

Om du har aktiebolag gäller det att se till så att du får ut mesta möjliga utdelning enligt de så kallade 3:12-reglerna. Skatten på den inkomsten är lägre än på andra inkomster. 

Dessa regler har förbättrats, och i varje aktiebolag går det 2011 att ta ut minst 130 250 kr med 20 procents utdelningsskatt (totalt 41 procent i skatt, eftersom pengarna först beskattats med 26,3 procents bolagsskatt).

Men det kan gå att ta ut betydligt mer om du har stort aktiekapital eller många anställda. 25 procent av bolagets totala löneutbetalning få tas ut som utdelning och hela 50 procent för den del av lönerna som ligger över 2,6 miljoner.

För att kunna använda sig av dennna  lönesummeregel måste ägaren eller någon närstående (make, sambo, barn, barnbarn och syskon) dock få en hög årslön, ofta minst 400 000 kr. Hur hög lönen måste vara framgår av en kalkyl på www.driva-eget.se/utdelning.

Det gäller att nu se till så att mesta möjliga utdelningsunderlag tas upp på blankett K10 i deklarationen och at denna blan kett fylls i på rätt sätt. Du kan sedan välja om du ska ta ut det som utdelning eller spara underlaget tills du säljer aktierna. Om utdelningen ska tas ut ska detta stå i protokollet från bolagsstämman.