<![CDATA[]]>

Missa inte gammal utdelning

Anders Andersson

Publicerades: 20 december, 2010

Dagens skatteråd: Om du hade aktiebolag före 2005 kunde du spara en del av utdelningen och senare ta ut den skattefritt. Detta kan du missa om du inte agerar nu före nyår.

Före dagens 3:12-regler ändrades 2005 gick det att normalt få ut ett par tusen kronor om året i helt skattefri utdelning för dem som då ägde ett fåmansaktiebolag. Tog man inte ut detta så kallade lättnadsbelopp gick det att spara det, även efter det att reglerna ändrades.

Men nu går det inte att spara skattefri utdelning längre. Om den inte tas ut före årsskiftet försvinner möjligheten att få utdelning skattefritt.

Har ett bolag med 100 000 kr i aktiekapital inte gjort utdelning de senaste tio åren finns i år utrymme för en skattefri utdelning med ca 16 000 kr. Bolag som inte gjort utdelning under de 13 år som lättnadsbelopp fått beräknas, kan göra skattefri utdelning i år med ca 37 000 kr.

Men för att kunna göra denna utdelning måste detta anges i protokollet för bolagets bolagsstämma. De företag som har kalenderår som räkenskapsår har förmodligen redan haft sina bolagsstämmor, och ska de ha en extra bolagsstämma kan revisorskostnaden för att upprätta de handlingar som krävs bli högre än skattevinsten på utdelningen.

Men för företag med brutet räkenskapsår och för dem som till låg kostnad kan ordna en extra bolagsstämma och skicka protokoll till Bolagsverket kan det finnas skattepengar att tjäna.