<![CDATA[]]>

Nu kan du ”försäkra” dig mot Skatteverket

Gustaf Brickman

Publicerades: 19 april, 2012

Varje år genomför Skatteverket upp till 7 000 revisioner i små och medelstora företag. För de som drabbas kan revisionen bli såväl kostsam som tidsödande. Därför har Skattebetalarnas Förening lanserat en tjänst som innebär att de tar över arbetet om du skulle bli utsatt för en revision.

– När Skatteverket bestämmer sig för att inleda en revision står man som småföretagare ofta väldigt ensam. Det är inte alls säkert att din revisor eller redovisningsfirma har rätt kompetens och även om de har det så tar de ju betalt per timme. I första instans agerar dessutom Skatteverket både domare och åklagare, säger Skattebetalarnas vd Robert Gidehag.

Ofta krävs en kunnig skattejurist för att föra talan mot Skatteverket och med en timkostnad på kanske 2 000 kronor blir det lätt en dyr historia. Dessutom tar det tid och kraft från kärnverksamheten när företagaren måste fokusera på och oroa sig för annat. Därför har Skattebetalarnas Förening lanserat tjänsten Trygghetspaketet. Den innebär att om du blir utsatt för en revision så tar Skattebetalarnas jurister över ärendet, och redan har 5 000 företagare tecknat sig för tjänsten.

– Vi kan så klart inte garantera att du kommer att vinna över Skatteverket, men däremot att vi kommer att driva ditt ärende så långt det går. Våra skattejurister sköter all kontakt med Skatteverket och representerar dig i eventuella domstolsförhandlingar.

Robert Gidehag förklarar att föreningens skattejurister ofta kan avstyra problemen på en tidig nivå – och även för Skatteverket är det lättare att möta en professionell motpart. Men skulle det bli en domstolsprocess så gäller Trygghetspaketet utan kostnadstak, även om ärendet skulle gå hela vägen upp till högsta instans – Högsta Förvaltningsdomstolen.

– Den här produkten är ett led i vårt mål att verka för rättssäkerheten i Sverige. Det är ett sätt att utjämna styrkevillkoren mellan den enskilde företagaren och det stora och starka Skatteverket.

Vissa företag som blir utsatta för en revision har fuskat medvetet, och då kan Skattebetalarnas Förening säga nej till att ta sig an fallet. Men, säger Robert Gidehag, många oskyldiga företagare drabbas också. Det absolut vanligaste är att processerna handlar om tolkningsfrågor – inte om medvetet fusk. Och det är inte alls ovanligt att Skatteverket till slut får fel.

– Av de skattemål som hamnade i Förvaltningsrätten förra året fick Skatteverket fel i nästan var fjärde fall. Och av de mål som sedan överklagades till Kammarrätten ändrades ytterligare 29 procent.

Även om du får rätt kan dock fajten mot Skatteverket bli dyr om du utkämpar den på egen hand. Rättskyddet är nämligen begränsat och Skatteverket behöver inte ersätta dig för alla dina kostnader.

– De kan ersätta vad de tycker är skäligt, och det finns flera exempel på företag som drivits i konkurs av processandet. För en företagare kostade det 1,4 miljoner i advokatkostnader att få rätt, men han fick bara tillbaka 300 000.

Trygghetspaketet kostar 2 500 kronor per företag och år och kan tecknas av företag med upp till 15 anställda.