<![CDATA[]]>

Nu ska F-skatten granskas

Camilla Björkman

Publicerades: 15 mars, 2012

Det har gått tre år sedan det 2009 blev lättare att få F-skattsedel. Nu ska effekterna av förenklingarna granskas, bland annat om skattefusket har ökat när det blivit lättare att starta eget.

Den 1 januari 2009 blev det lättare att få F-skattsedel och därmed att starta företag. Till exempel bestämde man att det skulle räcka att ha en eller ett fåtal uppdragsgivare för att uppfylla kravet för F-skattesedel.

Det blev också lättare att starta företag och börja fakturera sin tidigare arbetsgivare som man hade haft som anställd.

Idag röstar riksdagen om att tillsätta en grupp som ska granska effekterna av förenklingarna som alltså genomfördes för tre år sedan – efter ett initiativ av alliansen och Miljöpartiet.

En punkt som ska granskas är skattefusket. I och med att det har blivit lättare att starta företag i Sverige bedöms också risken för skattefusk ha ökat, eftersom företagare ska betala in sina skatter och avgifter själva.

Utvärderingen ska även belysa effekterna på den svenska arbetsmarknaden och arbetstagarnas ställning.

Men det verkar trots allt inte som att småföretagarna har något att frukta. I en debattartikel i Dagens Industri skriver Henrik von Sydow, ordförande för riksdagens skatteutskott (M) och Mats Pertoft, riksdagsledamot i skatteutskottet (MP) att det inte är aktuellt med någon återgång till det gamla regelverket.