<![CDATA[Antal karensdagar påverkar din egenavgift. Foto: Getty Images]]>

Få koll på socialavgifter i olika bolagsformer

Redaktionen

Publicerades: 6 juni, 2017

Egenavgiften, sjuklön, SGI och karensdagar – vi reder vad som gäller för socialavgifterna i olika bolagsformer. Kolla in vår guide så slipper du gå vilse i de socialavgifternas djungel av regler.

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifterna är normalt 31,42% (för alla i den skattemässiga medelåldern kan man säga). För +65-åringar gäller en lägre nivå på 16,36%. En nackdel i aktiebolag är att du som ägare omfattas av systemet med sjuklön. Aktiebolaget måste alltså stå för din ersättning under de första 14 dagarna vid sjukdom, först från och med dag 15 kan du få ersättning (sjukpenning) från Försäkringskassan. En fördel med aktiebolag när det gäller sjukpenning är att det normalt är lättare att få en rimlig sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd. Försäkringskassan kan lätt konstatera vilken månadslön du har och därmed vilken sjukpenning du har rätt till. SGI-frågan är särskilt viktig eftersom SGI ligger till grund för sjukpenning, föräldrapenning och andra liknande ersättningar från Försäkringskassan. Läs också. Så hanterar du underskottet

Egenavgifterna

En fördel med handelsbolag eller enskild firma är att socialavgiftsnivån är lägre – egenavgifterna är nämligen bara 28,97% (jämfört med arbetsgivaravgifterna på 31,42%). Denna nivå gäller för den som har normalnivån (miniminivån) med 7 karensdagar i sjukförsäkringen. Väljer du fler karensdagar gäller något lägre egenavgifter och väljer du 1 karensdag blir egenavgifterna något högre. Dessutom gäller en generell nedsättning av egenavgifterna med 7,5 procentenheter på vinst upp till 200 000 kr, vilket ger egenavgifter på denna del av vinsten på bara 21,47% vid normalnivån 7 karensdagar. Läs mer om nedsättningen längre fram. För +65-åringar gäller motsvarande lägre avgiftsnivåer som för arbetsgivaravgifterna, 16,36%. För +65-åringar gäller dock inte reglerna om generell nedsättning. En särskild regel för just handelsbolagsdelägare och enskilda näringsidkare gynnar den som har fyllt 61 år och tar ut full ålderspension hela året (dvs hela pensionen från Pensionsmyndigheten, inklusive premiepensionen, måste tas ut från januari till december). Läs också: Så hanterar du vinsten smartast Då blir det bara 16,36% egenavgifter på det överskott handelsbolagsdelägaren eller den enskilda näringsidkaren deklarerar. För den som redan har ett aktiebolag men närmar sig 61-årsstrecket kan det därför vara intressant att komplettera med ett handelsbolag eller en enskild firma. En fördel med handelsbolag och enskild firma är att du som företagare inte omfattas av systemet med sjuklön, dvs företaget måste inte stå för din ersättning på det sätt som ett aktiebolag måste göra under den första 14-dagarsperioden (sjuklöneperioden). Eftersom du inte räknas som anställd i ditt handelsbolag eller din enskilda firma får du istället sjukpenning från Försäkringskassan vid sjukdom. Du får sjukpenning redan från och med dag 8 om du har normalnivån 7 karensdagar. Annars får du sjukpenning från dag 15, 31, 61 eller 91 i sjukdomsperioden, beroende på vilket antal karensdagar du har anmält till Försäkringskassan. En nackdel med handelsbolag och enskild firma när det gäller sjukpenning är att det ofta kan vara svårt att fastställa den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Inkomstdeklarationen fastställs inte förrän på hösten året efter inkomståret, så Försäkringskassan har ingen uppgift om den aktuella inkomsten utan måste titta på tidigare år. För nystartade handelsbolag och enskilda firmor gäller dock en särskild regel – under de första 24 månaderna beräknas SGI utifrån en jämförbar inkomst för en anställd med motsvarande arbete. Uppbyggnadsskede kallas denna 24-månadersperiod. SGI-frågan är särskilt viktig eftersom SGI ligger till grund för sjukpenning, föräldrapenning och andra liknande ersättningar från Försäkringskassan.

Nedsättning av egenavgifterna

Egenavgifterna för handelsbolagsdelägare och enskilda näringsidkare sätts ned med 7,5 procentenheter, dock med maximalt 15 000 kr (7,5% x 200 000 kr). Nedsättningen gäller bara om det deklarerade överskottet för handelsbolagsdelägaren eller den enskilda näringsidkaren är minst 40 000 kr (ca 52 000 kr före schablonavdrag för egenavgifter). Är överskottet minst 40 000 kr får näringsidkaren dock nedsättning av egenavgifterna på hela överskottet. På ett överskott som överstiger 200 000 kr betalas fulla egenavgifter.  ]]>