Så fyller du i kontrolluppgifterna

Anders Andersson

Publicerades: 1 februari, 2013

Den 31 januari var officiellt sista dagen för att lämna kontrolluppgifter för dina och dina anställdas inkomster och förmåner. Men det händer inget om de kommer in några dagar för sent. Det viktigaste är att du gör rätt.

Kolla här så att allt är rätt ifyllt. Om du gjort fel eller ska komplettera är det bara att skicka in nya rättade kontrollupgifter.

Blanketter hämtar du på skatteverket.se. Du kan fylla i dem via datorn och skriva ut dem på din skrivare.

Den vanligaste blanketten för detta heter KU10. På den ska du inte vara fylla i lön och inbetald skatt för dig och dina anställda för 2012 – en blankett för varje person med kopia till den som mottagit ersättningar. Även detta ska fyllas i där:

  • Kostnadsersättningar. Sätt kryss om du följt schablonerna och om kostnaderna motsvarar gjorda utlägg.
  • Förmåner. Kryssa i för de flesta, men specificera för tjänstebil.
  • Kapital. Glöm inte att fylla i eventuell hyra för t ex kontor i bostaden  som ditt bolag betalat till dig eller någon annan.
  • Tjänstepension
  • Rot och Rut. Underlag för skattereduktion.

Det finns också övriga blanketter för kontrolluppgifter. Om du eller någon annan fått utdelning från bolaget under 2012 ska blankett KU 31 fyllas i.

Tillsammans med de ifylllda blanketterna måste du alltid skicka blanketten Sammandrag av kontrolluppgifter som ska skrivas under av bolagets firmatecknare. Den ska skickas med även om du har en enda kontrolluppgift.

I denna broschyr kan du få mer hjälp med att hantera kontroluppgifter.