<![CDATA[]]>

Så slipper du fastna i Skatteverkets kontroller

Camilla Björkman

Publicerades: 20 januari, 2010

Är du rädd att få bakläxa av Skatteverket på de kontrolluppgifter du skickar in i januari? Lugn. Här kan du som är arbetsgivare se hur Skatteverket granskar dina siffror.

Den 1 februari ska du som är arbetsgivare lämna in kontrolluppgifter för inkomståret 2009. En knivig uppgift för många företagare – det är inte lätt att fylla i rätt siffror i rätt rutor och slippa få bakläxa.

Men nu avslöjar Skatteverket för första gången detaljerat om några av de avstämningar som görs mellan företagens skattedeklarationer och de kontrolluppgifter du skickar till dem i januari. Då kan du se om du kommer att fastna i kontrollerna – redan innan du lämnar in kontrolluppgifterna.

– Syftet med att berätta det här är att underlätta för arbetsgivare att redan i förväg kunna se om de kommer att träffas av kontrollen. På det här sättet slipper arbetsgivarna en hel del onödiga frågor från oss, säger Henrik Lund, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Av de 80 miljoner kontrolluppgifter som kommer in till Skatteverket varje år är ungefär 17 miljoner från arbetsgivare och avser lön, pensioner och annat. Enligt Henrik Lund är eventuella fel ofta oavsiktliga, till exempel handlar de om felräkningar och dubbelredovisning.

– Kontrolluppgifterna är inte bara viktiga för arbetsgivare utan också för privatpersoner. En felaktig kontrolluppgift kan i värsta fall leda till att en anställd inte får rätt pension eller inte automatiskt får avdrag för den skatt som arbetsgivaren betalt in, fortsätter Henrik Lund.

För att inte riskera att fastna i Skatteverkets kontroller kan du här ladda ner deras egen beskrivning om hur de görs.