<![CDATA[]]>

Välj rätt väg när du säljer företaget

Anders Andersson

Publicerades: 13 oktober, 2010

Nu när många  fyrtiotalisterna ska pensionera sig är det fler än någonsin som ska sälja sina företag. Läs här om de två vägarna för att sälja och hur detta kan göras med minsta möjliga skatt.

Det finns två grundmodeller för att sälja ett aktiebolag:

  • Att sälja aktierna i bolaget. Köparen tar då över bolagets hela historik med alla avtal och förpliktelser, men oftast också garantier från säljaren om att bolaget inte har dolda problem.
  • Att sälja hela eller delar av verksamheten i företaget (inkråmet). Det kan vara rättigheten att driva verksamheten vidare, lokaler, varulager…

Det finns för- och nackdelar för säljare och köpare med båda metoderna, som det gäller att noga väga mot varandra (se rutorna här intill).
För dig som ska sälja är det oftast bäst att sälja aktierna eftersom det ger lägst skatt enligt 3:12-reglerna. Om du haft företaget länge finns det ofta ett utdelningsutrymme som året efter år tagits upp på blankett K10 och som vid en försäljning beskattas med 20 procent (41 procent i totalt skatteuttag om man räknar in tidigare betald bolagskatt).

I ett bolag med många anställda har ägaren ofta så stort utdelningsutrymme att hela eller nästan hela köpeskillingen beskattas med 20 procent.
Vid försäljning av inkråmet tas försäljningssumman upp som en intäkt i bolaget som beskattas med bolagsskatt på 22 procent. När de pengarna ska tas ut blir det ytterligare skatt för ägaren.

Om verksamheten som ska säljas ligger i ett dotterbolag blir försäljningsintäkten för dotterbolagsaktierna skattefri för moderbolaget. Detta ökar på moderbolagets beskattade kapital och beskattas först när bolagsägaren tar ut pengar ur bolaget.

När ägaren tar ut pengarna beskattas de som lön eller utdelning. Men det går också att ta ut dessa med 25 procents skatt om bolagets verksamhet först läggs i träda i fem år. Under den tiden får dock ägaren inte fortsätta med någon liknande verksamhet i ett annat bolag enligt ny hårdare praxis, och heller inte själv placera om bolagets pengar för ofta (se Driva Eget nr 1/2009).

För den som ska sälja sin verksamhet och inte har något dotterbolag är det oftast bäst att göra så här:

  1. Starta ett dotterbolag till det bolag som du har.
  2. För över den verksamhet som ska säljas från det ursprungliga bolaget (moderbolaget) till det nya dotterbolaget. Detta kan göras utan skattekonsekvenser.
  3. Sälj sedan aktierna i dotterbolaget. Köpeskillingen hamnar i moderbolaget utan beskattning.
  4. Bolaget kan sedan ligga vilande i fem år, och vinsten kan sedan tas ut med 25 procents skatt.

Läs mer här
Läs här om försäljning och värdering av företag här.
I vår kalkyl här kan du beräkna ditt utdelningsutrymme.

Artikeln finns  sin helhet i  Driva Eget nr 4 2010.