<![CDATA[]]>

Sälj med vinst nu – sänk skatten

Anders Andersson

Publicerades: 16 december, 2010

Nu i december är det hög tid att se över de privata aktieaffärer som du gjort under året. Se här när det lönsamt att nu sälja av aktier och fonder för att sänka skatten.

Räkna ihop vinsterna och förlusterna för alla försäljningar av aktier och aktiefonder under 2010. Om dessa sammanlagda vinster är större än dina sammanlagda förluster under året blir skatten på mellanskillnaden alltid 30 procent. Det kan du inte göra något åt.

Är förlusterna större än vinsterna blir det normalt 21 och inte 30 procents avdragseffekt på den del av förlusten som överstiger vinsterna.

Det blir 21 procent även om du kan kvitta förlusten mot fastighetsvinster eller ränteinkomster. Om du har aktieförluster men inte kapitalinkomster får du samma effekt – 21 procent genom en skattereduktion. Skatteeffekten kan alltså variera för förlusterna, men inte för vinsterna.

För att höja skattesänkningen till 30 procent av förlusten måste du före årsskiftet sälja aktier eller aktiefonder med vinst så att slutresultatet blir plus.

Om du har en gammal allemansfond har denna förmodligen gått med vinst. Passa då på att sälja den före årsskiftet. Detta kan vara ett sätt att bli av med en fond med höga avgifter och kanske byta till en som har bättre förutsättningar och dessutom lägre avgifter.

Om du inte har några vinstaktier att sälja kan du se efter om du har några gamla uppskov som du kan använda dig av när du ska deklarera årets aktieaffärer.

Sådana uppskjutna vinster från exempelvis Astra, ABB eller Pharmacia som tagits upp på blankett K4B kan när som helst tas fram till beskattning, och man behöver alltså inte vänta till det år då man säljer exempelvis sina Astrazeneca.

Det går också att öka avdragseffekten för familjens aktieförluster genom att två familjemedlemmar ge bort aktier till varandra före årsskiftet. Om ena maken mest har förlustaktier och den andre mest vinstaktier kan den ene ge bort sina förlustaktier till den andre (gåva utlöser ingen kapitalvinstbeskattning). Den som får dem kan sedan sälja dem med full kvittningseffekt om vinstaktier också säljs under året.