Sänk skatten med mellandagsaffär

Anders Andersson

Publicerades: 26 december, 2012

Skynda på att kolla igenom årets aktie- och fondaffärer. En snabb affär i mellandagana kan sänka din aktieskatt från 30 rill 21 procent.  Det viktigaste är att du som har större förluster än vinster nu före årsskiftet säljer något med vinst.

Räkna då ihop vinsterna och förlusterna för alla försäljningar av aktier och aktiefonder. Om ett företag som du har aktier i gått i konkurs under året räknas det som en förlust med försäljningspriset noll.

Om de sammanlagda vinsterna är större än dina sammanlagda förluster under året blir skatten på mellanskillnaden alltid 30 procent. Det kan du inte göra något åt.

Är förlusterna större än vinsterna blir det normalt 21 och inte 30 procents avdragseffekt på den del av förlusten som överstiger vinsterna.

Det blir 21 procent även om du kan kvitta förlusten mot fastighetsvinster eller ränteinkomster. Om du har aktieförluster men inte kapitalinkomster får du samma effekt – 21 procent genom en skattereduktion. Skatteeffekten kan alltså variera för förlusterna, men inte för vinsterna.

För att höja skattesänkningen till 30 procent av förlusten måste du före årsskiftet göra så här:

  • Sälj aktier eller aktiefonder med vinst så att slutresultatet blir plus. Kanske har du en gammal allemansfond med höga avgifter som du då kan passa på att sälja före årsskiftet.

Observera att det då är dagen när själva affären görs som avgör vilket år affären ska deklareras. En försäljning som görs i mellandagrana  med betalnking i januari räknas alltså som gjord 2012.

Det går också att öka avdragseffekten för familjens aktieförluster genom att två familjemedlemmar ge bort aktier till varandra före årsskiftet.

Om ena maken mest har förlustaktier och den andre mest vinstaktier kan den ene ge bort sina förlustaktier till den andre (gåva utlöser ingen kapitalvinstbeskattning). Den som får dem kan sedan sälja dem med full kvittningseffekt om vinstaktier också säljs under året.

Nästa skattesänkarråd: Skjut på inkomst med tantiem.