<![CDATA[]]>

”Skatterevisorer är för slöa”

Anders Andersson

Publicerades: 27 januari, 2009

Skatteverkets chef Mats Sjöstrand får kritik från sina egna internrevisorer för att hans skatterevisorer är för slöa när de granskar företagarna. Ett nytt revisionssystem slutade med fiasko.

Under 2007 började Skatteverket med en ny typ av enklare enfrågerevisioner. Sedan dess har skatterevisorerna   i Stockolm gjort 356 sådana granskningar.

Det var meningen att det skulle gå snabbt  och man skulle koncentrera sig på en enda fråga ? att exempelvis besöka företagen  och se efter om de avdragna möblerna verkligen fanns på kontoret.

Besöken ute hos företagen tog ibland en halvtimme ibland någon timme.  Men nu efteråt har det visat sig att Skatteverkets arbete i genomsnitt tog sju hela dagar. Det kan betraktas som fiasko, och på Skatteverket är man självkritisk:

-Det är inte godtagbart.  Våra skatterevisorer måste arbeta både snabbare och effektivare. Genomsnittet borde ned på ett par dagar. Det är viktigt att vi kommer ut på företagen ofta, eftersom detta förebygger skattefusk, säger Skatteverkets analyschef  Jan-Erik Bäckman, som tillsammans med verkets generaldirektör Mats Sjöstrand  nu utvärderar den kritiska rapporten.

Kritiken mot skatterevisorerna kommer från en annan typ av revisorer på Skatteverket – internrevisiorerna, vars effektivitet ännu inte undersökts.

De kritiserade  revisionerna inbringade endast 1 193 kr per revisionsdag, visar rapporten. Några av de granskade revisionerna utvidgades dock till  mer avancerade sådana (typ-2-revisioner) och då höjdes effektiviteten till 6 140 kr.

Hade man utvidgat  till fler till sådana revisioner hade detta gett 92 miljoner mer i  skattefuskarpengar till staten, menar internrevisorerna.

Generaldirektör Sjöstrand funderar nu på hur effektiviteten ska ökas och hur man samtidigt ska förebygga skattefusk.

– Men effektiviteten ska inte mätas i hur mycket pengar som dras in. Det viktiga är att vi syns och ingriper innan företagarna börjar fuska, säger Jan-Erik Bäckman.

Så minskar du risken för skattervevision.