Skattetillägg en ny frisedel – men inte för bolagsägare

Anders Andersson

Publicerades: 17 juli, 2013

Efter en sensationell dom i Högsta domstolen har skattetillägg blivit en frisedel för landets fängelser. 200000 svenskar som fått denna straffskatt riskerar inte längre polisutredning, böter eller fängelse. Men frisedeln gäller oftast inte dem som äger aktiebolag.

En HD-dom i juni sa att den som fått skattetillägg efter ett fel i deklarationen inte kan dömas för skattebrott. En ny dom under tisdagen säger att detta gäller retroaktivt från 2009. Skattetillägg plus domstolsdom anses bryta mot EU-lagarnas förbud mot dubbla straff. För tre år sedan hade HD motsatt uppfattning.

Läs här om vilken Anders Andersson vill rikta sin ilska emot.

I stället för att utreda nya skattebrott tvingas nu landets åklagare att ägna sin energi åt att granska och riva upp gamla skattedomar. Konsekvenserna efter HD-domarna blir dessa:

  • Åklagarna kommer att begära resning för de domar som enbart gäller skattebrott. De som nu sitter i fängelse för skattebedrägerier kommer därmed att släppas. Men om ett bolag fått betala skattetillägg och bolagets ägare dömts för skattebrott kommer skattdomen inte att rivas upp.
  • Varje år får ca 200 000 svenskar skattetillägg, som oftast är 40 procent av den undandragna skatten. I 4000 av dessa fall blir det polisutredning och i de flesta domstolsstraff för skattebrott. Alla som fått skattetillägg under de tre senaste åren kan nu vara säkra på att det inte kommer att bli polisutredning. Pågående skatteutredningar där skattetillägg tagits ut kommer att avbrytas. Men utredningar mot bolagsägare där bolaget fått skattetillägg fortsätter som hittills.
  • De som släppts ur fängelse kommer att kunna kräva skadestånd, som normalt brukar vara 20000-30000 kronor per månad plus förlorad arbetsförtjänst.
  • I fortsättningen kommer de som har gjort stora fel i sina deklarationer och riskerar polisutredning att slippa skattetillägg, men däremot inte de som gjort mindre fel.
  • Reglerna för skattetillägg ses över och en utredning ska den 9 september komma med ett förslag till ändringar.