<![CDATA[Skatt på vinst är värt att få koll på. Foto: Getty Images]]>

Så hanterar du vinsten smartast

Redaktionen

Publicerades: 7 juni, 2017

Går din verksamhet bra  kan det vara läge att fundera över vilken bolagsform som du ska bedriva ditt företag. Det kan påverka hur mycket du får skatta på vinsten som stannar i företaget. Det är samma skattenivå för aktiebolag som för handelsbolagsdelägare och enskilda näringsidkare på vinster som behålls i företaget. Aktiebolag betalar 22 procent bolagsskatt på bolagets skattemässiga vinst medan handelsbolagsdelägare och enskilda näringsidkare betalar 22 procent expansionsfondsskatt på den del av vinsten som sätts av till expansionsfond. För att kunna sätta av till expansionsfond krävs att tillgångar motsvarande vinsten finns kvar i företaget. Reglerna om expansionsfond kan alltså sägas jämställa aktiebolag och handelsbolag/enskild firma skattemässigt när det gäller beskattningen av vinster som inte tas ut av delägarna/ägaren. Trots att det är samma skattenivå är det ändå fördel handelsbolag/enskild firma vid en jämförelse mellan bolagsskatt och expansionsfondsskatt. Expansionsfondsskatten återbetalas nämligen när expansionsfonden återförs till beskattning. Detta innebär att den slutliga skatteeffekten av expansionsfonds­avsättningen beror på hur stor din sammanlagda förvärvsinkomst är under återföringsåret. Återföringen ökar ju det skattemässiga resultatet. Expansionsfonden ger alltså en bra möjlighet till marginalskatte­planering – avsättning när verksamheten har högt resultat och återföring när resultatet är lägre. Och skulle du deklarera ett underskott under återföringsåret blir det varken inkomstskatt eller socialavgifter utan bara en återbetalning av expansionsfondsskatten. Bolagsskatten är däremot definitiv, den återbetalas inte om bolaget senare skulle gå med förlust.]]>