<![CDATA[]]>

Skrota 3:12-reglerna

Redaktionen

Publicerades: 3 februari, 2015

Dagens 3:12-regler uppmanar företagen till passivitet. Det är ett av skälen till att Driva Egets Anders Andersson i dag kräver att reglerna ska skrotas. Läs här om hur han i stället vill att företag ska beskattas.

Regeringen kom häromdagen  med direktiv till en översyn av 3:12-reglerna för aktiebolag.

– Det är bra, men risken är att det görs på helt fel sätt, skriver Anders Andersson i ett blogginlägg här.

Han uppmanar till radikala grep och att dagens regler skrotas. Mest kritisk är han till en regel som motverkar vad alla partier är överens om – att man ska uppmuntra företagare att arbeta mer både själva och med sitt kapital.

Den säger att skatten sänks till 25 procent för den som har ett aktiebolag passivt i fem år, vilket betyder att bolagets pengar inte får investeras i andra företag och ägaren själv måste sluta arbeta i bolaget.

I sin blogg kommer han med ett eget förslag som han vill att politikerna nu tar på allvar:

  • Låt alla aktiebolag alltid omfattas av 25-procentsregeln. Det blir en höjning för den del av vinsten som är utdelning och beskattas med 20 procent och en skattesänkning för den andra delen av vinsten.
  • Denna 25-procentiga skatt skulle kunna gälla under förutsättning att ägaren tar ut lön upp till brytpunkten för statlig skatt, i år 443 300 kr.

Han berättar i sin blogg hur  framgångsrika medvetna aktiebolagsägare i dag gör för att minimera skatten.