<![CDATA[]]>

"Trappa ned ränteavdraget i tre år"

Anders Andersson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 15 oktober, 2014

Utredningsförslaget om stoppat ränteavdrag för aktiebolag kan komma att ändras. Flera kritiker tycker att det är för radikalt och vill  stoppa ränteavdraget stegvis under tre år.

Skattereglerna för företag är på väg mot de största förändringarna sedan skattereformen 1991 i två stora utredningar:

  1. Driva Eget var i förra veckan först med att berätta om hur en utredning vill förenkla för enskild firma.
  2. Företagsskattekommittén la i juni fram ett förslag till nya regler för aktiebolag som ska stoppa ränteavdrag från 2016. Alla bolag ska samtidigt få ett nytt finansieringsavdrag på 25 procent av företagets skattemässiga resultat. I praktiken betyder det en sänkning av den faktiska bolagsskatten från 22 till 16,5 procent för ett skuldfritt bolag.

Den utredningen är just nu ute på remiss och har redan väckt skarp kritik. Störste kritiken är  Finansanalytikerföreningens ordförande Peter Malmqvist.  Han menar att utredningen bör underkännas i sin helhet. Han menar bland annat att de är omöjligt att göra skillnad på räntekostnader och andra finansieringskostnader.

Vid ett seminarium under onsdagen kommer nu också kraftig kritik från en skuggutredning, tillsatt av Entreprenörskapsforum.

– Slopandet av alla avdrag som inte motsvaras av intäktsräntor blir i praktiken ett fullskaleexperiment, säger Arvid Malm, forskare på Entreprenörskapsforum och KTH.

Skuggskatteutredarna anser att det är för djärvt att på en enda gång avskaffa ränteavdrag, eftersom inget annat industriland gjort det. De skriver så här i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Ut redningen har i grunden rätt när det gäller ränteavdragen. Men vi måste vara realistiska med hur snabbt ett litet land som Sverige kan gå före andra länder. Vi föreslår därför att Sverige går fram försiktigare och fasar in förändringen av ränteavdraget  så att företagen hinner anpassa sig till det nya systemet”

De vill trappa av ränteavdraget stegvis under tre år. De underkänner också förslaget om att gamla förlustavdrag ska halveras när de lyfts in i nya systemet och skriver:

”Det skadar förtroendet för förutsebarheten i skattesystemet. Det är bättre att denna del av finansieringen hanteras genom att den redan föreslagna minskningen av bolagsskatten trappas ner långsammare under övergångsperioden.”

Dessutom anser skuggutredningens medlemmar att man också   måste tas hänsyn till den höga belåning som finns inom fastighetssektorn. Men i grunden tycker de att utredningsförslaget är ”sunt”  och ”elegant”:

”Den nya regeringen har ett bra tillfälle att lyfta fram ett förslag som inte belastar budgeten och som samtidigt kan stärka Sveriges konkurrenskraft. Men det kräver att det bästa ur kommitténs förslag plockas fram samtidigt som de värsta fallgroparna undviks. ”

Skuggskatteutredarna är:

Dan Johansson, professor, Örebro Universitet
Hans Peter Larsson, skattejurist och partner, PwC Tax
Arvid Malm, forskare, Entreprenörskapsforum och KTH (red.)
Erik Norrman, skatteforskare Lunds Universitet
Tino Sanandaji, forskare, IFN
Mikael Stenkula, forskare, IFN