Vänta till nästa år med delar av skatten

Camilla Björkman

Publicerades: 14 januari, 2010

Är du orolig över att inte kunna betala dina skatter och arbetsgivaravgifter? Lugn. Du som ansökte om tillfälligt uppskov förra året kan få ytterligare uppskov – dock senast till januari 2011. Det föreslår nu finansminister Anders Borg.

Under den djupaste finanskrisen förra året var det många företag som hade stora problem med sin finansiering. Regeringen införde därför en möjlighet att få anstånd med inbetalning av preliminärskatt för anställda och arbetsgivaravgifter, för två månader under 2009. Återbetalning skulle ske senast nu i mars 2010 av de tidigaste anstånden. Många företag med penningproblem nappade på erbjudandet, och anstånd har beviljats med totalt 5,5 miljarder kronor.

I mars skulle det alltså vara dags att börja betala tillbaka för dig som begärde uppskov. Men finansdepartementet föreslår nu att uppskovet ska kunna förlängas om du ansöker till Skatteverket. Då behöver du inte börja betala tillbaka förrän senast den 17 januari 2011.

– Det har skett en väsentlig förbättring på de finansiella marknaderna, särskilt för de stora företagen, men för små och medelstora företag är det fortfarande bekymmersamt. För att underlätta för dem har vi valt att göra en förlängning av de tillfälliga skatteanstånden, säger Anders Borg.

För denna extra skattekredit får du betala en ränta på 0,3 procent på varje påbörjad kalendermånad. Det motsvarar en årsränta på 5,3 procent. Du kan ansöka en gång för hela 2010.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 mars 2010, men besked hoppas vi få i mitten av februari. Driva Eget rapporterar hur det går.

Obs! Om du inte ansökte om uppskov förra året kan du göra det i efterhand och få pengar tillbaka för anställdas preliminärskatt och arbetsgivaravgifter. Men kom ihåg att du då bara kan ansöka för två månader under perioden februari till december 2009. Räntan gäller då från och med den dag då du skulle ha betalat skatten.