Anton Ullenius Skattetipsen, minska skatten, Frågor och svar om korttidsarbete

Svar på vanliga frågor om korttidsarbete (korttidspermittering)

Anton Ullenius

Publicerades: 17 april, 2020

Få svar på dina vanligaste frågor om korttidsarbete, exempelvis hur det fungerar för olika anställningsformer, vid semester och när man tjänar mer än 44 000 kronor.

Sedan Coronakrisen lamslog stora delar av samhället har staten kommit med stödpaket för att rädda landets företagare; detta med löpande uppdateringar, bristfällig information och förändringar som skapat förvirring.

Särskilt stödet för korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) har resulterat i frågetecken hos många företagare. Därför gör vi här en sammanställning över några av de vanligare frågorna.

Hur ska jag räkna ut minskad arbetstid för någon som arbetar deltid?

Nedgången i arbetstid ska beräknas på den anställdes ordinarie arbetstid. Om till exempel personens ordinarie arbetstid är 50 % av en heltidstjänst och företaget avtalar om 60 % minskning (alltså 40 % arbetstid) ska den anställde arbeta 40 % av 50%, det vill säga 20 % av en heltidstjänst. 

Hur räknas lönen ut för anställda vars lön till stor del består av bonus eller OB-tillägg?

Bonus, provision och övertidsersättning som betalas regelbundet varje månad kan räknas med i löneberäkningen. Det gäller att dessa skulle ha tjänats in om det inte vore för avtalet om korttidsarbete.

Hur beräknar jag lönen för timanställda?

Grundregeln för att räkna ut lön är vad personen skulle ha tjänat om den inte ingått i korttidsarbete. Här beror beräkningen på vad för verksamhet det rör sig om men, följande bör kunna användas för beräkningen:

  • Överenskommen genomsnittslön i anställningsavtal
  • Schemalagd tid (det vill säga hur det hade sett ut utan avtal om korttidsarbete)
  • Genomsnittlig lön tidigare månader
  • I verksamheter med säsongsvariation kan löneutfallet under motsvarade period föregående år vara vägledande

Om semestertillägg skulle ha betalats ut i anslutning till lön ska även detta ingå i beräkningen. 

Vad gäller för anställda som tjänar över taket på 44 000 kr?

Löneminskningen ska vara samma andel oavsett om personen tjänar över taket för stöd på 44 000 kr. Om en person tjänar 50 000 kr och arbetstiden minskas med 60 % ska lönen minskas till 92,5 % av 50 000 kr om inte annat avtalats. Företaget får dock bara stöd från staten för den lön som inte överstiger 44 000 kronor per månad och anställd. 

Fungerar det att bara vissa anställda ingår i korttidsarbete?

Om företaget inte har kollektivavtal krävs avtal med minst 70 % av de anställda på en driftenhet. Så länge 70 % avtalar om korttidsarbete går det bra att exkludera vissa.

Kan man tillämpa olika nivåer av korttidsarbete i företaget, till exempel 40 % för vissa och 60 % för andra?

Nej, alla som ingår i korttidsarbete behöver gå ner i arbetstid med samma andel.  

När betalas stödet ut?

Stödet betalas ut när ansökan har blivit godkänd. Stöd för alla sökta månader betalas ut samtidigt. Det kan ta några dagar innan pengarna syns på bankkontot.

Hur lång tid tar det för Tillväxtverket att granska ansökan?

Tillväxtverket tycks vara snabba. Under den första veckan hade Tillväxtverket fått in cirka 24 000 ansökningar och redan fattat beslut i 16 000 fall. 

Hur ska anställda rapportera semester under tiden de är i korttidsarbete?

De anställda ska rapportera semester utan hänsyn till hur korttidsarbetet är upplagt. Om en anställd normalt sett arbetar fem dagar/vecka men under korttidsarbetet två dagar/vecka ska den rapportera fem dagars semester. Är den anställde ledig en månad förbrukas alltså 20 semesterdagar. 

Tjänar de anställda in semester under tiden för korttidsarbete?

Ja, korttidsarbetet påverkar inte intjänandet av semesterdagar. 

Nya regler kom den 14 april om stöd för upp till 80% av nedgång i arbetstid. Hur ansöker jag det?

Propositionen kommer läggas till riksdagen under maj men kommer att gälla retroaktivt från 1 maj. Ansökan för detta kommer därför att ske när formaliteterna är på plats. Börjar företaget tillämpa nedgång i arbetstid med 80 % från 1 maj kan stöd för denna period sökas i efterhand. 

Artikeln är skriven av Anton Ullenius, grundare av redovisningsbyrån Trimero

Anton Ullenius är medgrundare till Trimero, en snabbväxande redovisningsbyrå med 19 anställda som tror på kombinationen av digital redovisning och analog kärlek. Trimero är en ung, lättrörlig redovisningsbyrå som anpassar sina tjänster efter kundernas behov. Detta genom att dra nytta av digitaliseringens fulla kraft samtidigt som de agerar mänskligt bollplank för företagare inom alla möjliga frågor som kan dyka upp. 

Om du har fler frågor om korttidsarbete får du gärna kontakta Trimero. Du hittar kontaktuppgifter på trimero.se och kan följa vår blogg som vi uppdaterar löpande med nyheter, tips och guider.